Mirqasımov Mir Əsədulla Mir Ələsgər oğlu


Mirqasımov Mir Əsədulla Mir Ələsgər oğlu 17 noyabr 1883-cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1945-47-ci illərdə Azər.SSR EA-nın ilk Prezidenti olmuşdur.

1913-cü ildə Novorossiysk universitetinin (Odessada) tibb fakültəsini bitirmişdir.

Azərbaycanda müasir tibb təhsilinin və elminin banilərindəndir. Azərbaycanın birinci tibb elmləri doktorudur. 1927-ci ildə tibb elmləri doktoru, 1929-da prfessor, 1945-ci ildə Azərb.SSR EA-nın həqiqi üzvü olmuşdur. Azərbaycan EA-nın və Tibb Universitetinin təkilatçılarındandır. İlk azərbaycanlı alim-cərrahdır. 1929-58-ci illərdə qospital cərrahiyyə kafedrasının professoru və müdiri olmuşdur. Azərbaycan Tibb Universitetinin qospital cərrahiyə kafedrasının müdiri olmuşdur.

Alimin elmi fəaliyyəti əsasən sidik daşı xəstəliklərini etiologiyası, klinikası və müalicəsinin öyrənilməsinə, irinli peritonitləri, anesteziologiya, travmotologiya, urologiya və cərrahlığın aktul məsələlərinə həsr olunmuşdur. Yüksəkixtisaslı kadrlar hazırlanmasında xidməti var. Azərbaycan dilində ümumi cərrahiyyəyə aid ilk elmi əsərlərin və dərsliklərin müəllifidir. Azərbaycanın əməkdar elm xadimidir. Lenin ordeni, 2 Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni, Qırmızı Ulduz ordeni və metallarla təltif edilmişdir. Ümumiyyətlə, 6 monoqrafiya və dərsliyi, 50 elmi əsəri nəşr olunmuşdur.

Azərbaycanda tibbi cərrahiyə elmi məktəbinin təşkilatçısıdır.

Mirqasımov Mir Əsədulla Mir Ələsgər oğlu 20 iyul 1958-ci ildə Bakı şəhərində vəfat etmiişdir.

 (1883-1958)