Namazova Ədilə Əvəz qızı

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Ağdam rayonu, Seyidli kəndi     
Təvəllüdü 09.09.1926
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu, Pediatriya fakültəsi
Elmi dərəcəsi Tibb elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

009

Pediatriya 

Ürək xəstəlikləri. Uşaqlarda revmatizmin fəal dövründə ürək-qan damar sistemin funksional vəziyyəti

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı009

Pediatriya

Ürək xəstəlikləri. Uşaqlarda anadangəlmə ürək qüsurlarının topik diaqnostikası, cərrahi əməliyyata göstəriş və əks göstəriş

Müxbir üzv seçilmısi:

- tarix

 

- ixtisasın adı

 

1971, SSRİ Tibb Elmləri Akademiyası - Pediatriya; 1992, Rusiya Tibb Elmləri Akademiyası; 2014 Rusiya Elmlər Akademiyası

Pediatriya

Həqiqi üzv seçilmısi:

- tarix

- ixtisasın adı


1983

Tibb

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

480

 

302


265

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı72

12

Əsas elmi nailiyyətləri 1. Uşaqlarda anadangəlmə ürək qüsurlarının topik diaqnostikası.

2. Ağ ciyər arteriyası hipertoniyasının klassifikasiyası.

3. Anadangəlmə ürək çəpəri qüsurlarının cərrahi əməliyyata göstərişləri və əks göstərişlər.

4. Uşaqlarda və yeniyetmələrdə arterial hiper- hipotoniyanın epidemiologiyası, neyrohumoral sistemin dəyişiklikləri, bioloji ritmi, klinik gediş xüsusiyyyətləri, təsnifatı, müalicə və profilaktikası.

5. Yeni doğulmuş uşaqlarda inkişaf anomaliyaları.

6. Uşaqlarda birləşdirici toxumanın displasiyası zamanı ürəkdə baş verən dəyişikliklər.

Elmi əsərlərinin adları 1. Ürək arakəsməsinin cərrahiyyəsi

2. Uşaqlarda anadangəlmə ürək qüsurları

3.Uşaqlarda və yeniyetmələrdə hiper və hipotoniya xəstəliklərinin epidemiologiyası, klinik əlamətlərinin gediş xüsusiyyəətləri

4. Uşaqlarda və yeniyetmələrdə hiper və hipotoniya xəstəliyi zamanı –humoral dəyişikliklər.

5. Birləşdirici toxumanın displasiyası zamanı ürəkdə baş verən dəyişkliklər

6. Təbabət etikası

7. Azərbaycanda Tibbi etikanın tarixi

8. Təbabətin etik prinsipləri

9. Uşaqlarda qan damar sisteminin xəstəlikləri

10. Uşaqlarda qeyri revmatik miokarditlər

11. Uşaq dietologiyası

12. Azərbaycanda yeni doğulmuş uşaqlarda anadangəlmə inkişaf anomaliyaların rast gəlmə tezliyi

13. Uşaqlarda kritik hallar və təxirəsalınmaz müalicə

14. Uşaqlarda öd kisəsi və öd yollarının xəstəlikləri

15. Pediatrın resept sorğusu

16. Uşaq xəstəlikləri (dərslik)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

1. Azərbaycan Pediatrlar Assosiasının Prezidenti 

2.Ümumdünya Pediatrlar Assosiasının Rəyasət Heyətinin üzvü

3.Türkdilli ölkələrin Pediatrlar Assosiasiyasının vitse prezidenti.

4. Avropa Pediatrlar Assosiasının üzvü.

Pedaqoji fəaliyyəti 60 il
Digər fəaliyyəti Azərbaycan Respublikası "Uşaq Fondu" nun həmsədri, “SOS Uşaq Kəndləri Azərbaycan Assosiasiyası”nın  İdarə Heyətinin üzvü 
Təltif və mükafatları 1. Azərbaycan Respublikasının "Şöhrət" ordeni (1996);

2. Azərbaycan Respublikasının "Şərəf" ordeni (2011);

3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fəxri diplomu (2016):

4. Dövlət mükafatı laureatı (1981);

5. Əməkdar elm xadimi (1982);

6. ”Akad. M.Topçibaşov mükafatı laureatı və medalı” (2005);

7. Səhiyyə əlaçısı (1975);

8. Moskvanın və bütün Rusiyanın Patriarxının "Müqəddəs Çar Dimitri Ordeni" (2007);

9. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının “Akademik Miəsədulla Mirqasımov mükafatı” ( 2016)

10. Rusiya Pediatrlar İttifaqının “Akademik G.Speranski Medalı” (2016)

İş yeri və ünvanı Azərbaycan Tibb Universiteti, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Bakıxanov küç., 23 
Vəzifəsi Uşaq xəstəlikləri kafedrasının müdiri 
Xidməti tel.

(+994 12) 5952058;

(+994 12) 5953873

Mobil tel.  
Ev tel. (+994 12) 4938807 
Faks  
Elektron poçtu