Abdıyeva Rəna Təhməz qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Bakı şəhəri
Təvəllüdü 14.09.1967
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya  üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

03.00.05

Botanika

Мозаичность растительного покрова солончаковых пустынь Гобустана

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

29


4

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycan  üçün birinci dəfə səhraların horizontal strukturun öyrənilməsi.

Elmi əsərlərinin adları

1. Дадашова А.Г., Абдыева Р.Т. – Современные состалние флоры. Кахского Природного Заповедника. Межд.науч.конф. Принципы и способы сохранения биоразнообразия, 9-13 декабря. 2013. с. 245-248.

2.Р.Т.Абдыева, А.Ю.Абдуллаева – Характеристика микрогруппировок соло пустынь в некоторых районах Азербайджана. “ Azərbaycan Aqrar Elm” Bakı, №2, 2013. səh. 173-180.

3.Асадова К.К., Абдыева Р.Т. – Биоразнообразие и современное состояние кустарничковосведовых сообществ  в некоторых районах Азербайджана. Журнал, «Проблемы освоения пустынь» Туркменистан, 2013, səh. 41-42.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

2009-2014-cu il Bakı Dövlət Universitetində, biologiya fakültəsində müəllimə.

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Botanika İnstitutu, AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şossesi 40

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 70) 2736423
Ev tel. (+994 12) 4321541
Faks  
Elektron poçtu Abdiyeva.rena@mail.ru