Məmmədova Aygün Vidadi qızı

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Bakı şəhəri
Təvəllüdü 24.01.1961
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya  üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı2417.01

Botanika

Azərbaycanın yosunlarının, şibyələrinin, mamırlarının növ tərkibinin və bioekologiyasının tədqiqi 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

17

 

2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Göy-göl  Dövlət  qoruğu üçün 35 fəsilə,85cinsə aid 191 növ   yarpaq-gövdəli mamır müəyyən edilmişdir. Bunlardan 126 növ   tədqiq olunan ərazi üçün ilk dəfə olaraq göstərilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Göy-göl Dövlət  qoruğunun  yarpaq-gövdəli mamırlarının coğrafi elementlərə görə analizi. AMEA  Botanika  İnstitutunun  Elmi Əsərləri,  Elm, XXVII , s.132-136,  2007.

2. Göy-göl  Dövlət  qoruğunun  yarpaq-gövdəli mamırlarının sinekoloji xüsusiyyətlərinə  antropogen amillərin təsiri. AMEA  Botanika     İnstitutunun  Elmi Əsərləri, Elm,  XXIX , s. 203-206,  2009.

3. Azərbaycan brioflorası üçün yeni yarpaq-gövdəli mamır  növləri.  Azərbaycan  Milli Elmlər Akademiyasının  Xəbərləri, cild 64, №3-4, Bakı, Em, 2009, Biologiya  Elmləri, s. 49-52.

4. Mingəçevir şəhəri ərazisində yarpaq-gövdəli mamırlarının tədqiqi.  AMEA  Botanika  İnstitutunun  Elmi Əsərləri, Bakı, Elm,  XXIX , s. 162-  165, 2010.

5. Azərbaycanın  yarpaq-gövdəli mamırlarının Ditrichaceae, Seligeriaceae, Dicranaceae fəsilələrinin növ müxtəlifliyinin öyrənilməsi və senoekoloji təhlili. AMEA  Botanika  İnstitutunun  Elmi Əsərləri, Bakı, Elm, XXXIII, s. 51-54, 2013.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Botanika İnstitutu

AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şossesi 40
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5024480
Mobil tel. (+994 50) 5381108
Ev tel. (+994 12) 5686714
Faks (+994 12) 4971994
Elektron poçtu aygm@mail.ru