Abuşov Babək Məmməd oğlu

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Kürdəmir şəhəri
Təvəllüdü 20.09.1950
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad


 

03.00.11

Embriologiya və histologiya

Normal şəraitdə, qida deprivasiyasına məruz qaldıqda  və deprivasiya dayandırıldıqdan sonra siçovulların lateral hipotalamik sahəsinin neyron və sinapsları

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

120

 

63

 

11 məqalə PubMed-in informasiya məlumat bazasına daxil olmuşdur, 9 məqalə РИНЦ-də indeksləşdirilmişdir
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Müəyyən etmişdir ki, beynin lateral hipotalamik sahəsinin arxa hissəsinin bayır-lateral nahiyəsində yerləşən və qan damarları ilə biləvasitə təmasda olan iri retikulyar neyronlar aclıq hissini ilk növbədə qəbul edən reseptor rolu oynayırlar.
Elmi əsərlərinin adları 1. Абушов Б.М.  Ультраструктура нейронов и си-напсов латеральной гипоталамической области у крыс // Арх. aнат., 1984,  т. 86, №4, с. 13-19

2. Абушов Б.М.  Репаративные изменения в нейро-нах латеральной ги­по­­таламической области моз­га при пищевой депри­вации // Бюлл.экспер. биол. и мед.,  1986,  №2, с. 205-207

3. Abushov B.M. Morphofunctional analysis of the   effects of total sleep deprivation on the CNS in rats // Neurosci Behav Physiol, 2010, 40:4:403-409

4. Абушов Б.М. Влияние депривации парадоксаль­ного сна на ультраструктуру нейронов голов­ного мозга и поведенческие реакции крыс // Анналы экспериментальной и кли­нической неврологии, 2011, т.5, № 2, с. 29-33.

5.Абушов Б.М.  Изменения ультраструктуры         аксоден­дритных синапсов поля СА1гиппокампа   при 96-часовой депривации парадоксаль­ного    сна // Неврол. вестник, 2011, т.43, № 3,  с.8-10.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1.Azərbaycan Fizioloqlar Cəmiyyətinin üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti İnstitutumuzun rəhbərləri icazə vermirlər
Digər fəaliyyəti  “Sahibkarlıq və hüquq” müstəqil ictimai, siyasi, elmi qəzetin rüdaktoru
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA-nın A.İ.Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu, Az-1100, Bakı şəhəri, Şərifzadə 2 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 4323387
Mobil tel. (+994 50) 4740142
Ev tel. (+994 12) 4300072
Faks  
Elektron poçtu babushov@rambler.ru