Yaqubqızı Mətanət Yaqub qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıOğuz rayonu   
Təvəllüdü 04.03.1963 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


571901

Filologiya

Azərbaycan folklorunun regional xüsusiyyətləri (Şəki-Zaqatala folklor nümunələri əsasında)
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

30

 

1  
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları 1. Toy mərasimlərində çörəyin (taхıl, un məmulatlarının) simvollaşması (Şəki-Zaqatala folklor örnəkləri ilə müqayisə fonunda) Dədə Qorqud, Elmi-ədəbi toplu, IV (9), Bakı, AMEA Folklor İnstitutu, 2003 s.103-109

2. Şəki-Zaqatala bölgəsində yaşayan milli azlıqların  (ləzgi, avar, saхur, ingiloy, ərəşdi və s.) toy adətlərində spesifik cəhətlər Ortaq türk keçmişindən, ortaq türk gələcəyinə II uluslararası folklor konfransının materialları.Bakı, Nurlan, 2004 s.254-255

3. Atalar sözlərinin mənşəyi və işlənmə məqamı (Şəki-Zaqatala bölgəsindən toplanmış örnəklər əsasında) Ortaq türk keçmişindən, ortaq türk gələcəyinə II uluslararası folklor konfransının materialları. Bakı, Nurlan, 2004 s. 247-251

4. Azərbaycan folkloru antologiyası, ХIII kitab, Şəki-Zaqatala folkloru Bakı, Səda, 2005, 547 səh

5. Atalar sözləri    Bakı, Nurlan, 2013, 476 səh

6. Əski düşüncə – simvol – həqiqət Dədə Qorqud, Elmi-ədəbi toplu, IV (1), AMEA Folklor İnstitutu, Bakı, 2014.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Folklor İnstitutu,  AZ1001, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., İçərişəhər, Kiçik qala, 31 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4929248 
Mobil tel. (+994 50) 4619015 
Ev tel.  
Faks (+994 12) 4929314 
Elektron poçtu matanatyaqubqizi@rambler.ru