Allahverdiyev Ramin Novruzəli oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Gədəbəy rayonu   
Təvəllüdü 06.01.1983 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Slavyan Universiteti 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad5719.01

Folklorşünaslıq

Azərbaycan təqvim miflərinin semantikası 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

20 elmi məqalə, 1 monoqrafiya

 

2 elmi məqalə 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycan mifolgiyasında ümumtürk kontekstində təqvimi görüşlərin, zaman-məkan kontinuumu ilə bağlı əsatiri baxışların və Novruz mərasimlərinin tədqiqi ilə bağlı fəaliyyət

Elmi əsərlərinin adları

1. Ramin Allahverdi. Təqvim mifləri və Novruz. Bakı: Nurlan, 2013.

2. Zamanın mifoloji təfəkkürdə modelləşməsi. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər (otuz üçüncü kitab). Bakı, Nurlan, 2010, s. 144-152.

 3. Türk zoomorfik təqvim modelinin mifoloji semantikası. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər (otuz dördüncü kitab). Bakı, Nurlan, 2010, s. 103-121.

4. Кaлендарные обряды и обычаи тюрко-огузского мира (на основе азербайджанского фольклора). Вестник КазГЮУ. Серия «Филологические науки». № 14. Астана, 2011, с. 44-48. Və s.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

Azərbaycan Dillər Universiteti və Bakı Slavyan Universiteti

Digər fəaliyyəti 

Bədii yaradıcılıq

Ramin Allahverdiyev. İncimişəm (şeirlər). Bakı. Mütərcim, 2007 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Folklor İnstitutu, AZ1001, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., İçərişəhər, 8-ci Kiçik qala, 31
Vəzifəsi Elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4929248 
Mobil tel. (+994 50) 6649270 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu allahverdiyev1983@mail.ru