Əfəndiyeva Çiçək Abid qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 14.03.1971 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı5710.01- 5707.01

Türk dilləri, Slavyan dilləri (rus dili) 

Qədim rus dilində türkizmlər
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

44

 

14
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1. Qədim rus dilində türk mənşəli sözlərinin sıxlıq cədvəlinin tərtibi və bəzi sözlərin yeni etimologiyalarının göstərilməsi

2. İşgüzar yazışmanın rus və azərbaycan dilində hazırlanması 

Elmi əsərlərinin adları 1. Этимология слова Изба //Tədqiqlər-2, Bakı, “ELM”, 1998, s. 45-49

2. Лексика тюркского происхождения в древнерусском языке (monoqrafiya), Баку, 1999

3. Eski Rusça “Geçmiş Yılların Hikayesi” adlı eserdeki eski Türk kökenli kelimeler üzerine bir inceleme //Ahmet Yesevi Üniversitesine Yardım Vakfı, “Bilig”, sayı 16, Ankara, 2001, 83-97

4. “Zadonşçina” adlı Eski Rus eserindeki eski Türk kökenli kelimeler üzerine bir inceleme// Türk Dil Kurumu yay., Türk Dili, Dil ve Edebiyat Dergisi, sayı 593, Ankara, 2001, s. 580-588

5. Методика обучения иностранных (турецких) студентов русскому языку, (Dərs vəsaiti), Баку, 2002

6. Программа по русскому языку для студентов-иностранцев (турецких) студентов, (proqram), Баку, 2002

7. Eski Rus “İgor Destanı” Adlı Eserdeki Eski Türk kökenli kelimeler üzerine bir inceleme // Ahmet Yesevi Üniversitesine Yardım Vakfı Yayını, “Bilig”, sayı 24, Ankara, 2003, s. 45-64

8. Явление интерференции в письменном русском разговорном языке турецких студентов //Болгарская русистика, № 1-2, София, 2006, s.172-181

9. Временной код в русской культуре и методы переноса его на турецкий язык //Doğu-Batı Bağlamında Budunsal İlişkiler ve Kültürler Arası İletişim, Шумну, 2006, s.56-63

10. Проводы зимы – встреча весны у разных народов // Filologiya məsələləri, №7, Bakı, «Elm və təhsil», 2011, s. 213-226

11. Весенние масленичные ритуальные игры и обряды в историческом срезе// Folklor və Tariximiz mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları 19-20 noyabr 2012, Bakı, AMEA Foklor İnstitutu, AMEA A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, s. 40-45.

12. «Под трубами спеленуты…» // Filologiya məsələləri, №3, Bakı, «Elm və təhsil», 2013, s.113-117.

13. «Была ли Дева…» // Folklorşünaslıq məsələləri, c.12, №1,Bakı, “BDU, 2014, s.40-49.

14. “Святоплъкъ повелея отца своего…”// “Традиционная культура народов Поволжья”, Материалы II Всероссийской научно-практической Конференции с международным участием, Казань, 2015, s.667-673.

15. «…убуди жирня времена и … Дажьбог» // “Filologiya məsələləri”, “Elm və təhsil”, Bakı, 2016, s.305-310.

16. Rus və azərbaycan dilində işgüzar yazışma (kitab, çapdadır)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 1995-1999 - BDU

1999-2007 - Gazi Universiteti (Türkiyə, Ankara)

2008-2013 - AzDİU 

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Folklor İnstitutuAZ1001, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., İçərişəhər, 8-ci Kiçik qala, 31
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4929248 
Mobil tel. (+994 55) 7091034 
Ev tel. (+994 12) 4330332 
Faks (+994 12) 4981621 
Elektron poçtu cicek71@mail.ru