Eyvazova İradə Malik qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh.
Təvəllüdü 12.07.1958 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 


2314.01

Neft kimyasi

Alifatik sıra karbon turşularının efiroaminospirtləri metal korroziyası inhibitorları kimi  
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

68

 

16

 

6

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 8
Kadr hazırlığı:     

-fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Alifatik karbon turşuları əsasında bir sıra efiroaminospirtlər sintez edilmiş və korroziya inhibitorları kimi ətraflı tədqiq olunmuşdur;

Dizel yanacaqlarının istismar keyfiyyətlərini yaxşılaşdıran bir sıra birləşmələr sintez edilmiş və müxtəlif təyinatlı aşqar kimi tədqiq olunmuşdur;

Ukrayna Elmi-Texnoloji Mərkəzi (STCU) , Mülki Tədqiqatlar və İnkişaf Fondu (CRDF), Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu və ARDNŞ-nin Elm Fondunun maliyyələşdirdiyi bir neçə layihə yerinə yetirilmişdir:

1. «Neftlə çirklənmiş torpaqların bioremediasiyası» (STCU, №3626, 04.2006-10.2008);

2. «Azərbaycan neftlərinin bioloji nişanları» (STCU, №4521,09.2008-12.2009);

3. Neftlə çirklənmiş torpaqların fitoremediasiyası» (STCU, №4799,05.2009-05.2011);

4. «Ekoloji təmiz gübrələrin biokimyəvi istehsal texnologiyasının işlənməsi» (STCU, №5081, 06.2010-08.2011);

5. «Yüksək effektli yağlayıcı-soyuducu maye kompozisiyalarının işlənib hazırlanması» (CRDF, №AZC1-3118-BA-08,05.2008-07.2009);

6. «Yem zülalının mikrobioloji istehsalı» (CRDF, №AZB1-3124-BA-08, 05.2008-07.2009);

7. “Yağlar, yanacaqlar və yağlayıcı-soyuducu mayelərin effektiv mühafizə vasitələrinin işlənib hazırlanması” (Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, EİF-2011-1(3)- 82/58/4-M-70, 07.2012 – 07.2013)

8. “Neft və ağır metallarla çirklənmiş torpaqların təmizlənməsi” (ARDNŞ-nin Elm Fondu, 10.2012–10.2014)

9. “Bakı buxtasının sahilyanı zonasında neft çirklənməsinin bioloji təmizlənməsi” (STCU, № 5915, 02.2014–02.2016);

10. «Dizel yanacağının ekoloji təhlükəsizliyini təmin edən aşqarların yaradılması»(Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, EİF-2013-9(15)-FT 03.2015 – 03.2016).

Elmi əsərlərinin adları 1. V.M.Farzaliyev, E.R.Babayev, P.Sh.Mammadova, I.M.Eyvazova. Study of plant-microbe systems in a process of phytobioremediation of oil polluted soils. 11-th Pesticides Forum Gabala, Azerbaijan. Produceedings, 7-9 september, 2011, p.387-389

2. М.М.Мовсумзаде, И.М.Ахмедов, Н.А.Аббасов, Л.Р.Махмудова, И.М.Эйвазова. Трансэтерификация растительных масел низкомолекулярными спиртами в присутствии наноразмерного катализатора. Нефтепереработка и нефтехимия, 2013, № 12, c.39-40

3. Э.Р.Бабаев, П.Ш.Маммадова, Э.М.Мовсумзаде, И.М.Эйвазова. Фитоэкстракция тяжелых металлов из почв Апшеронского полуострова,загрязненных нефтью. Известия высших учебных заведений. Издание Ивановского государственного химико-технологического университета. Химия и химическая технология. 2016, Т. 59, №. 10, с. 95-99.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad.A.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası InstitutuAZ1029, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh., Böyükşor şossesi, 2062-ci məhəllə
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5149651
Mobil tel. (+994 51) 5855884
Ev tel. (+994 12) 5940384
Faks (+994 12) 5149612
Elektron poçtu irada.eyvazova@gmail.com