Hüseynov İsa Şahruddin oğlu

 

Anadan olduğu yer Balakən rayonu, Qazma kəndi 
Təvəllüdü 17.12.1957 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Lvov Politexnik İnstitutu
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

2316.01 və 2314.01

Kimyəvi kinetika və kataliz və Neft kimyası

Aminometilfenol törəmələri və 1-fenoksi-3 amin-2 propanollar- antioksidant və aktiv bioloji birləşmələr kimi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

61

 

5

 

3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 2
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1. Sintez edilmiş fenoksi birləşmələrin lipidlərin parçalanmasında aktiv bioloji birləşmələr kimi və β-adrenoblokatorlar qismində istifadə edilməsi.

2. Heterotsiklləşdirilmiş N-əvəzli sulfamidlərin sürtkü yağları və sürtkülərdə antimikrob, antikorroziya, antioksidant aşqarlar və bioloji aktiv maddələr kimi tətbiqi.

Elmi əsərlərinin adları 1. Мамедов С.А., Мамедова С.И., Ладохина Н.П., Фарзалиев М.Ф., Фатализаде Ф.А., Гусейнов И.Ш. //Синтез N-замещенных производных арилсульфонилгидразидов и исследование их в качестве присадок к смазочным маслам. РАН, Нефтехимия, Москва, “Наука”, 2012, Т.52, №4, с.317

2. Мамедов С.А., Шахгельдиева Л.М., Мамедова С.И., Гусейнов И.Ш., Ладохина Н.П. Синтез 1-(арилсульфонил)-пиразоло[1,5-а] пиридинов РАН, Журнал органической химии Санкт-Петербург, “Hаука”, 2012, Т.48, вып. 10, с.1385

3. Мамедов С.А., Мамедова С.И., Гусейнов И.Ш., Ладохина Н.П., Фатализаде Ф.А., Казимзаде Ш.К.. //Арилсульфонил-2карбамил-гуанидины в синтезе гетарилсульфамидов и исследование свойств полученных соединений. РАН, Hефтехимия, Наука, 2014, т.54, № 3, с.2

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. Ə.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu, AZ1029, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh., Böyükşor şosesi 2062-ci məhəllə 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 50) 3855100  
Mobil tel. (+994 12) 5674497 
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5149612 
Elektron poçtu isabey57@gmail.com