Abdullayeva Gülçin Gülhüseyn qızı

 

Veb-sayt      
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı ş. 
Təvəllüdü 20.01.1947
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


01.01.01

Riyazi analiz

Məxsusi inteqralların requlyarlaşdırılması
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

125

 

57


38

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  5
Kadr hazırlığı:     

-     fəlsəfə doktorlarının sayı


6

Əsas elmi nailiyyətləri Diaqnostika və monitorinq  intellektual informasiya sistemlərinin işlənməsi və xalq təssərrüfatının müxtəlif sahələrində tətbiqidir. Obrazların tanınması sahəsində ərəb qrafikasında olan əlyazmalarının tanınması və tərcüməsi, azərbaycan əl xalılarının tanınma və identifikasiya sistemi, neftayırma sənayesində rast gələn peşə xəstəliklərinin proqnoz sistemi, travmatologiya və ortopediyada operativ müdaxilənin seçim sistemi, toksikologiyada ilan zəhəri, dəm qazı və digər 15 toksiki maddə ilə zəhərlənmə prosesinin riyazi modelləri və diaqnostika, monitorinq sistemləri, neftçıxarma sənayesi avadanlıqlarının texnoloji vəziyyətinin diaqnostikasının intellektuallaşdırıl-ması, neft-qaz yataqlarının məsələləri üçün qərar qəbuletmə inteqrasiyalı ekspert sistemi, və s.2004-2005-ci ildə "South Caucasus Health Information Project Canadian Society for International Health”-un layihəsi çərçivəsində qrant müsabiqəsinin qalibi olmuşdur, 3 monoqrafiya dərc etmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. О регуляризации по А.Н. Тихонову особого интеграла Коши.// ЖВМ и МФ,№1,1976

2. Диагностирующая экспертная система в области оперативной хирургии.// Моделирование и оценка резервных возмож ностей развивающихся систем, Киев, 1991

3. The intellectual system of identification of Arabic graphics// Visual Information Procеssing, 2001

4. Intelligent system of optimization of choice of sort of operating interference// Medical Imaging -2004

5. Информационные технологии в доказательной медицине. Баку-2005, 288с.

[spoiler=Bütün elmi əsərlərin siyahısı]

6. İsbata əsaslanan tibbdə informasiya exnologiyaları. Bakı-2005, 278c.

7. Recognition and identification of Plane Color Images in the Case of Carpet Designs// Automatic Control and Compwter sciences. Allerton Press, Inc/division of Pl.Publ.-2009

8. "Экспертная система”. Евразийский патент № 010086, 2008г

9. Azərbaycanda informatikanın təşəkkülü. Bakı-2010, 171s.

10. Система диагностики функцианального состояния гомеостаза и алгоритмы лечения в токсикологии (на примере укуса гюрзы)// Журнал вычислительной и прикладной математики - Киев, 2011, №3(106)

11. Интеллектуально-информационная система дифференциальной диагностики отравлений токсическими веществами (на примере отравлений угарным газом)// Информационные технологии, № 10(206), Москва, 2013

12. Intelligent Information System of Diagnosis and Monitoring Application in the Emergency Medical Aid for Poisonings by Toxic Substances// Jornal of Healt and Medical Informatiks   USA – 2013, № 4[/spoiler]

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

1. "Нелинейный мир и женщины”  Beynəlxalq cəmiyyətinin 2003-cü ildən üzvü

2. "Симметрии: теоретический и методический аспекты” Rusiyada hər il keçirilən Beynəlxalq Simpoziumun Elmi Komitəsinin üzvü

3. "Современные проблемы науки и образования” Ukraynada hər il keçirilən Beynəlxalq məktəb-konfransın Elmi Komitəsinin üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti 1973-cü ildən Respublikanın Ali Məktəblərində riyazi analiz, süni intelleкt və s. fənnlərdən dərs deyir (BDU, ATU). Hazırda AzMİU-də İnformasiya texnologiyaları və sistemləri kafedrasının dosentidir.
Digər fəaliyyəti  2003-cü ildən D 01.121 Dissertasiya Şurasının Elmi Seminarının katibi
Təltif və mükafatları

2005-ci ildə "Tərəqqi” Dövlət medalı ilə təltif olunub;

Ümumdünya İntellekt Mülkiyyəti Təşkilatı tərəfindən mükafatlandırılıb.
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9
Vəzifəsi 1.7 saylı İnformasiyanın intellektual emalı sistemləri laboratoriyasının rəhbəri
Xidməti tel. (+994 12) 5392484 
Mobil tel. (+994 50) 3442839 
Ev tel. (+994 12) 5689680 
Faks (+994 12) 5392826 
Elektron poçtu ag_gulchin@rambler.ru