Təcrübə-Sənaye zavodunun fəlsəfə doktorları

Atayev Füzuli Eyyub oğlu