Nəbiyeva Fatmaxanım Xalid qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Ağdaş rayonu  
Təvəllüdü 02.06.1958 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedeqoji İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Biologiya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Dosent   
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı2511.01

Torpaqşünaslıq

Türyançayın orta hövzəsində eroziyaya uğramış yamacların fitomeliorasiya yolu ilə bərkidilməsi 
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı2417.01

Botanika

Kür-Araz ovalığı və Аrаzbоyu düzənliklərdə səhralaşma prosesi və onun flora biomüxtəlifliyinə təsiri 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

210

 

6615 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Flora və bitkiliyin öyrənilməsi: sistematikası, bioekoloji, biomorfoloji xüsusiyyətlərinin  öyrənilməsi,yayılma arealı, nadir və imək təhlükəli bitkilərin tədqiqi və mühafizəsi 
Elmi əsərlərinin adları
  1. Arid ərazilərin florası və səhralaşma (Kür-Araz ovalığı, Arazboyu düzənliklər), Naxçıvan: Tusi nəşr., 2010, 240 с.
  2. Флора высокогорий Нахчыванской Автономной Республики. Германия: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013, 88 с.
  3. Analysis endemics of the Nakhchivan Autonomous Republic of Azerbaijan // IF: 3.762 - International Journal of Multidisciplinary Research and  Development. India, Volume: 2, Issue: 5, 2015/ 
  4. Heliosciadium nodiflorum - новые род и вид  Umbelliferae для флоры  Азербайджана и всего Кавказа // IF: Бот. журн. Л.: Наука, 103(4), 2018. 
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  6 il 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları Fəxri fərmanlar 
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Dendrologiya İnstitutu, Bakı şəhəri, Mərdəkan qəsəbəsi, S.Yesenin 89  
Vəzifəsi Flora və bitki sistematikası laboratoriyası, aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 4111741 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu

fatmakhanym_58@mail.ru