Abbasov Əbülhəsən Fərhad oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan, Gədəbəy rayonu 
Təvəllüdü 12.02.1953
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Üniversiteti 
Elmi dərəcəsi Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

09.00.11

İdrak nəzəriyyəsi və dialektika

Sistemlik-bütövlük problematikasının kategoriya və prinsiplərinin nisbəti

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


 

09.00.11

İdrak nəzəriyyəsi, sosial fəlsəfə

Mürəkkəb sistemlərin özünütəşkil, təkamül və fəaliyyət problemləri
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

158

17


136 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


20

3

Əsas elmi nailiyyətləri
Sistemli yanaşma, bütövlük problemi, mürəkkəb sistemlər nəzəriyyəsi, mürəkkəblik fəlsəfəsi, sinergetika, postneoklassik epistemoloqiya,ictimai inkişaf və dövlət quruculuqu məsələləri, milli maraqlar və milli ideologiya, insan haqları və ictimai rəy problemləri üzrə tədqiqatlar
Elmi əsərlərinin adları 1. Ön söz əvəzi. Cəmiyyət və din: tarix və müasirlik, B. Təknur, 2013. 6 səh.

2. Cəmiyyət və din: fəzilətləri təhdid edən səbəblər haqqında. Cəmiyyət və din: tarix və müasirlik, B. Təknur, 2013. 39 səh.

3. Ön söz əvəzi. Fəlsəfə və zaman. Müasir fəlsəfənin aktual problemləri, B. 2013, Təknur. 10 səh.

4. Философия сложности: особенности мышления, теории и практики. Müasir fəlsəfənin aktual problemləri, B. 2013, Təknur. 39 səh.

5. İnsan və sivilizasiya: ümumbəşəri böhrandan çıxış naminə (birinci hissə). Geostrategiya jurnalı, 2013, №4 (16). 7 səh.

6. İnsan və sivilizasiya: qloballaşma və anqlosakson liberalizmi (ikinci hissə). Geostrategiya jurnalı, 2013, №5 (17), 7 səh.

7. Din, fəlsəfə, siyasət: zaman-məkan kontekstində. Qanun jurnalı, 2013, №9 (226). 10 səh.

8. Философия сложности: конвергенционные основы и сущность. Elmi əsərlər jurnalı, 2012, №2 (19). 5 səh.

9. Mahiyyəti anlayanlara və anlamayanlara. moderator.az və azpolitika.az saytları, Gündəm xəbər qəzeti, 13 sentyabr 2013. 0,8 ç.v.

10. Legitimlik şübhə doğurmamalıdır. Hürriyyət qəzeti, 30 senyabr 2013. 0,5 ç.v.

11. Hegel fəlsəfəsində insan azdlığı və hüquq. Qanun jurnalı, №11, Qanun nəşriyyatı, B. 2013. 12 s.

12. Milli maraqlar və milli ideologiya. B., Təknur, 2013. 15,2 ç.v.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1. Koordinasiya (problem) şurasının üzvü

2. Rusiya Pyotr Akadeyasının müxbir üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti 25 il 
Digər fəaliyyəti  “Demokratik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, elmi əsər və toplularin elmi redaktoru, dissertant və doktorların elmi rəhbəri, elmi məsləhətçi
Təltif və mükafatları 1. Azərbaycan LKQİ-nin Fərdi Fərman (1987)

2. Qriboyedov adına medal

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fəlsəfə İnstitutuAZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115 
Vəzifəsi Baş elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu