Ağayev Əmirçoban Nəsir oğlu

Veb-sayt www.ica.az  
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Xaçmaz rayonu, Ağ-yazı kəndi
Təvəllüdü 10.10.1940
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Professor

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad


2306.01üzvi

"Kimya"

"Aminotiofenolların bir sıra N-və S-əvəzli törəmələrinin sintezi və tədqiqi"

Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı


2314.01

"Neft kimyası"

"Motor yağlarına yüksək səmərəli sulfonat aşqarlarının işlənib hazırlanmasının elmi əsasları"

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

217

 

76

 

35

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 45

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


6

Əsas elmi nailiyyətləri
 1. Bakı neft yağları, sintetik və yarımsintetik alkilaromatik karbohidrogenlər əsasında müasir tələblərə cavab verən НСK, С-150  və  С-300 tipli sulfonat aşqarlarının sintezinin elmi əsasları işlənib hazırlanmışdır;
 2. müxtəlif quruluşlu alkilfenollar əsasında yüksəkeffektli çoxfunksiyalı əsasi və yüksək qələvili alkilfenolsulfonatların sintezi üsulları öyrənilmişdir;
 3. qeyd olunmuş aşqarların quruluşları və effektivlikləri arasındakı qanunauyğunluqlar müəyyən edilmişdir;
 4. yüksək keyfiyyətli aşqarların alınması üçün yeni orijinal üsul işlənib hazırlanmışdır;
 5. xüsusi mühərriklər üçün yağ kompozisiyaları tərtib olunmuş və istehsalata tədbiq olunmuşdur;
 6. aparılmış tədqiqatların nəticəsində sintez olunmuş aşqarların müxtəlif qrup yağ kompozisiyalarında tətbiqi üçün  konkret tövsiyələr verilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

 1. Садыхов К.И., Агаев А.Н., ″Сульфонатные присадки к смазочным маслам, Баку "Элм" 1982,125с;
 2. Кулиев А.М., Агаев А.Н. «Синтез 3-аминотиофенола и его некоторых S-производных», Журнал органической Химии,1970, т.6,с.809;
 3. Садыхов К.И., Агаев А.Н.и др. «Синтетические сульфонатные присадки к смазочным маслам». Материалы VI Нефтехимии симпозиума соц. стран. Козубник, Польша, 1988, т.3,с. 598-603;
 4. Агаев А.Н,Велиева С.М и.др. «Гидрокси -алкилбензилсульфонаты как многофункцио-нальные присадки к смазочным маслам» Журнал прикладной химии, 2009,т.-82, вып.11,с.1926-1928;
 5. Агаев  А.Н,Велиева  С.М. и др. «Получение тио-бис- гидросиалкилбензилсульфонатов и исследование их в качестве присадок к смазочным маслам», «Химиии технол. топлив и масел» 2012,N:3, c-33-35
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akademik Ə.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu

AZ1029, Azerbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Böyükşor şossesi, 2062-ci məhəllə.

Vəzifəsi Laboratoriya müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 514 96 12
Mobil tel. (+994 50) 688 15 12
Ev tel. (+994 12) 539 64 59
Faks (+994 12) 510 96 10
Elektron poçtu aki05@mail.ru