Əhmədov Ələddin İslam oğlu

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Ermənistan Respublikası, Basarkeçər rayonu, B. Məzrə kəndi
Təvəllüdü 25.10.1948
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Professor

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad


2314.01

Neft kimyası

Vinil monomerləri əsasında özlülük aşqarlarının sintezi və tədqiqi

Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı


2314.01

Neft kimyası

Polimer aşqarların sintezi və tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

210

 

97

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 70

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


8

Əsas elmi nailiyyətləri
  1. müxtəlif təyinatlı polimer aşqarların işlənib hazırlanması sahəsində elmi məktəb yaratmışdır;
  2. fundamental və tətbiqi tədqiqatlar apararaq əvvəlcədən məlum istismar xassələrinə malik, funksiyalaşdırılmış və funksional qrupu olmayan çoxfunksiyalı polimer aşqarlar sintezinin ümumi prinsiplərini işləyib hazırlamışdır;
  3. oliqomerləşmə, polimerləşmə və birgə polimerləşmə reaksiyalarının kimyasının öyrənilməsi, sintez edilmiş birləşmələrin aşqar kimi istifadəsi zamanı funksional xassələrin onların tərkib və quruluşundan asılılığı, polimer birləşmələrin termiki və mexaniki destruksiyalara qarşı stabilliyinin artırılması istiqamətində tədqiqat işləri aparmışdır;
  4. tədqiqatların nəticəsi kimi müəyyən edilmişdir ki, polimer birləşmələrin məqsədyönlü kimyəvi modifikasiyasını aparmaqla irəlicədən məlum xassələrə malik aşqarlar almaq mümkündür, məs.,  monomer cütlərini düzgün seçməklə ikili birgə polimerləşmə yolu ilə ilk dəfə funksional qrupu olmayan çoxfunksiyalı aşqarlar almışdır.

Elmi əsərlərinin adları

  1. Химия вязкостных присадок. Ахмедов А.И., Буният-заде И.А. Баку: Элм, 1993, 110 с.
  2. Присадки и масла. Ахмедов А.И., Фарзалиев В.М., лигулиев Р.М. Баку: Элм, 2002, 175 с.
  3. Олигомеры a-олефинов в синтезе полимерных присадок. Ахмедов А.И., Гамидова Д.Ш. «Нефтепереработка и нефтехимия» №1, 2010, с. 29.
  4. Синтез олигомеров гексена-1 с инденом – исходного сырья для получения функциональных присадок. Ахмедов А.И., Назаров Р.Х., Исаков Э.У., Гамидова Д.Ш. Журнал прикладной химии, 2011, т.84. Вып.1, с.170-172.
  5. Присадки и масла на основе олигомеров с дициклопентадиеновыми звеньями. Ахмедов А.И., Исаков Э.У., Гамидова Д.Ш. «Нефтепереработка и нефтехимия» №1, 2012, с.42.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akademik Ə.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu, AZ1029, Azerbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Böyükşor şossesi, 2062-ci məhəllə
Vəzifəsi Laboratoriya müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 514 96 12
Mobil tel. (+994 50) 494 92 30
Ev tel. (+994 12) 513 34 16
Faks (+994 12) 514 96 10
Elektron poçtu aki05@mail.ru