Əhmədov İdris Məcid oğlu

Anadan olduğu yer Ermənistan Respublikası, Əzizbəyov rayonu, Qozulca kəndi
Təvəllüdü 01.10.1938
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı2306.01

"Üzvi kimya"

"Silisium hidridlərinin haloidolefinlərə katalitik birləşməsi"

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı2306.01

"Üzvi kimya"

"[4+2] tsiklobirləşmə reaksiyası məhsullarının sintezi, stereokimyası və praktiki tətbiqi"
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

300

 

90

 

80

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 54
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


15

5

Əsas elmi nailiyyətləri Dünyada ilk dəfə xiral Lyuis turşusu katalizatorunu: L-mentiletil efirinin BF3  kompleksini sintez etmişdir (M.ş.№379281. 1973) və üzvi kimyada tətbiq edilmişdir. Bunun nəticəsində asimmetrik sintezin yeni strategiyasının əsası qoyulmuşdur. Bu metodla tərkibində bir neçə asimmetrik mərkəz olan təbii birləşmələrin optiki fəal halında sintezi mümkün olmuşdur. Alınan nəticələr məşhur dünya alimlərinin diqqətini cəlb etmiş və bu tədqiqat kəşf kimi qiymətləndirilmişdir. Kimya üzrə Nobel Mükafatı laureatları professor E.J.Corey (1990) iki icmal məqaləsində və professor R.Nayori (2001) “Modern Synthetic Metods” kitabında xiral katalizatorlara yüksək qiymət vermişlər. Onun elmi əsərlərinə xarici alimlər məqalələrində, 60-dan çox kitab və 77 patentlərində 835-ə yaxın istinad etmişlər.
Elmi əsərlərinin adları 1. I.M.Akhmedov, et.all. –“Synthesis and characterization of hyperbranched and air drying fatty acid based resins”. Progress in organic Coatings 55 (2006) 330-336

2. I.M.Akhmedov, et.all. – “The synthesis and lewis acid catalysed intramolecular cyclization of N(4,4-diethoxybuthyl)-2-substituted pyrroles”.III.International congress “Fine organic synthesis and catalysis”. 14-16 december, 2005 Baku.Abstract of papers. pp:53-54.

3. I.M.Akhmedov, et.all. –“Base Mediated Aromatization of Carbonyl Condensation Products Derived from 2-(2-Bromopropenyl)cyclohexanone Derivatives via ̀́Intramolecular Unsaturation Transfeŕ”. Helvetica Chimica Acta – V91 (2008).

4. А.М.Магеррамов, И.А.Алиев, У.Ф.Аскерова, И.М.Ахмедов. Новый подход к известному методу получения метаноизоиндолов. Журнал органической химии.2012,Т.48, С.607-608.

5. А.Г.Гасанов, А.Г.Азизов, И.М.Ахмедов, Т.Д.Гасанова, И.Г.Аюбов, Н.С.Гусейнов, С.Р.Халилова, А.М.Мамедова. Декарбоксилирование нефтяных кислот в присутствии наноразмерного оксида магния. Процессы нефтехимии и нефтепереработки. 2012,Т.13,№2(50), с.144-151.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

AAK kimya ekspert şurasının üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti 1991-1993 Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.

1993-2007 Orta Doğu Texniki Universiteti  (Ankara).

2007-dən Bakı Dövlət Universiteti.

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları Qabaqcıl təhsil işçisi 
Əsas iş yeri və ünvanı Bakı Dövlət Universiteti, AZ1148, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Zahid Xəlilov küçəsi 23. 
Vəzifəsi “Üzvi kimya” kafedrasının professoru
Xidməti tel. (+994 12) 5149651
Mobil tel. (+994 50) 5369220
Ev tel. (+994 12) 5974236
Faks (+994 12) 5149612
Elektron poçtu idrismecid@yahoo.com