Əliyeva Mahizər Nəcəf qızı

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Zaqatala şəhəri
Təvəllüdü 16.12.1938
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı2314.01

"Neft kimyası"

"Buxar fazalı xromatoqrafiyanın xüsusiyyətlərinin tədqiqi və onun yüksək temperaturda qaynayan üzvi birləşmələrin analizi üçün tətbiqi"
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı2301.01

"Analitik kimya"

"Neft kimyası sintezi məhsullarının analizi üçün buxar fazalı xromatoqrafiyanın işlənməsi"
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

90

 

65

 

15

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 10
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1. Yüksək dərəcədə qaynayan polyar neft-kimya sintezi məhsullarının analizi üçün qaz-maye xromatoqrafiya üsulundan fərqli olaraq hərəkət edən faza kimi su buxarı və ya üzvi həlledicilərdən (aseton, qeksan, etanol) istifadə edilən buxar fazalı xromatoqrafiya üsulu işlənib hazırlanmışdır;

2. İlk dəfə olaraq analiz edilən üzvi birləşmələrin bölünmə mexanizmi təcrübi yolla öyrənilmiş və yeni model təklif edilmişdir;

3. İlk dəfə olaraq göstərilmişdir ki, təsirsiz qazın buxar fazalı hərəkət edən faza ilə əvəz edilməsi, kolonkaların effektivliyinin artmasına, xromatoqrafik zonaların assimetrikliyinin azalmasına və yüksək temperaturda qaynayan üzvi birləşmələrin tutulma vaxtının azalmasına imkan yaradır;

4. Təbii seolit diatomitdən yeni bərk daşıyıcı “Azxrom- Aki” işlənib hazırlanmışdır;

5. Üzvi birləşmələri detektə etmək üçün iki yeni yüksək həssaslığa malik agent - formamid və karbon 2-sulfiddən istifadə edilmişdir;

6. İşlənib hazırlanmış üsullardan sənayedə alkilfenol istehsalının texnoloji prosesinə nəzarət etmək üçün də istifadə edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları 1. Парофазная хроматография - как метод анализа высококипящих органических соединений. Азербайджанский химический журнал, 2003, №1 стр. 117-129.

2. Исследование химической модификации цеолитов в парофазной хроматографии. Азербайджанский химический журнал 2004, №2 стр.164-166.

3. Разработка новых твердых носителей на основе природных сорбентов Азербайджана. Азербайджанский химический журнал 2006, №1 стр.13-16. Капиллярная колонка для хроматографии органических соединений. Методические особенности. Энциклопедический справочник с Приложением, Комментарии ТУ сертифакатом, 2013, №22, стр.22 город Москва. Жидкие кристаллы как неподвижная фаза для анализа серосодержащих органических соединений методом парофазной хроматографии. Азербайджанское нефтяное хозяйство 2016, стр. 47-52

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad.Ə.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu, AZ1029, Azerbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Böyükşor şossesi, 2062-ci məhəllə.
Vəzifəsi Laboratoriya müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5149612
Mobil tel. (+994 51) 7444375
Ev tel. (+994 12) 5308594
Faks (+994 12) 5149612
Elektron poçtu aki05@mail.ru