Həsənov Davud Güləli oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan Resublikası, Salyan şəhəri, Kürqaraqaşlı kəndi
Təvəllüdü 11.07.1932
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı2314.01

"Neft kimyası"

"Fenolun müxtəlif doymamış karbohidrogenlərlə sərt katalizatorların iştirakı ilə alkilləşməsi"
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı2314.01

"Neft kimyası"

"Sürtkü yağlarına alkilfenolyat aşqarlarının istehsalında fasiləsiz proseslər texnologiyasının işlənib hazırlanması"
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

139

 

10

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 3
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


3

Əsas elmi nailiyyətləri 1. Motor yağlarının keyfiyyətini və istismar xassələrini yaxşılaşdırmaq üçün aşqarların alınmasında əsas xammal olan alkilfenolun bərk katalizatorların iştirakı ilə fasiləsiz işləyən maye fazalı alkilləşmə prosesinin texnologiyası işlənib hazırlanmışdır;

2. Aşqarların istehsalata tətbiqi üçün alkilfenolun kondensləşmə, kondensləşmiş məhsulun müxtəlif duzlarla neytrallaşma prosesinin fasiləsiz işləyən qurğuda texnologiyası yaradılmışdır. Göstərilən proseslər üçün Riyazi modelləşdirmə və optilləşdirməsi də işlənib hazırlanmışdır;

3. Aparılan elmi işlər əsasında ИХП-101, БФК-1, AKİ-114 və Ufa neft zavodunda ИХП-21 aşqarı istehsalata tətbiq edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları 1. Алкилирование фенола октеном-2 непрерывным способом в присутствии катализатора Ку-2-8, Москва, Нефтепереработка и нефтехимия, 2014, №3, с.34-36.

2. Непрерывный процесс конденсации алкилфеноляных присадок, Москва, Нефтепереработка и нефтехимия, 2015, №6, с. 42

3. Alkilfenolun alınma üsulu, patent 08.25.2015

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 1962-1973-cü illərdə neft texnikumunda müəllim.
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları 1. AMEA-nın Fəxri Fərmanı (4).

2. D.Mendeleyev Сəmiyyətinin diplomu (6).

3. SSRİ  Bilik Cəmiyyətinin Təşəkkür diplomu (2).

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad.Ə.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu, AZ1029, Azerbaycan Respublikası, Nərimanov rayonu, Baki şəhəri, Böyükşor şossesi, 2062-ci məhəllə
Vəzifəsi Laboratoriya müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5149651
Mobil tel. (+994 50) 6275871
Ev tel. (+994 12) 5675014
Faks (+994 12) 5149612
Elektron poçtu aki05@mail.ru