Hüseynova Afət Temir qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Goranboy ray., Borsunlu 
Təvəllüdü 08.02.1961 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı2306.01

"Üzvi kimya"

Müxtəlif əvəzli 1,2 – amintiolların sintezi və tədqiqi. Müxtəlif əvəzli tiranların, amintiolların sintezi və xassələrinin tədqiqi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu: 

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


2306.01

"Üzvi kimya"

Tiiranlar və onların aminli törəmələri (sintezi, xassələri və tətbiqi). Müxtəlif əvəzli azotlu və kükürdlü hetrotsiklik birləşmələrin sintezi və tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

82

 

21

 

10

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 3 və 6
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Müxtəlif əvəzli azotlu kükürdlü antimikrob, antioksidləşdirici, sürtünmə və yeyilməyə qarşı davamlı yeni aşqarların sintezi və sürtkü yağlarına tətbiqi

– 1,2-epitio-4-oksa-6,7-tetrafluor heptan sürtkü yağlarına sürtünmə əleyhinə aşqar kimi;

– 3-steril oksitietan sürtkü yağlarına çoxfunksiyalı aşqar kimi;

– Amintiol duzlarının pambıqçılıqda böyüməni sürətləndirən aşqar kimi, müəlliflik şəhadətnaməsi;

– 1- /N-fenilamin / -4-oksi -6,6,7,7-tetrafluor -2-heptantiolun sürtkü yağlarına antimikrob xassəsi gös-tərən aşqar kimi;

– 1-(2-xlorfenilamin) (-3-metoksi – propantiol sürtkü yağlarına antioksidləşdirici aşqar kimi;

–1-2-epito-5-oksa-6,6,6,6,7,7,8,8-herta flüoroktansurtkü yağlarına siy-rilmə aşqarı kimi;

– 1-n-Propoksi-3-[N-4-/1-metilolsikur-bonil-1-triflüormetil-1-hidroksime-til) - fenilamin]-2-propantiol sürtgü yağlarının mikrob əleyhinə aşqar kimi;

– “1,2-Epito-3-xlorpropanın alınma üsulu”.

Elmi əsərlərinin adları 1. S.M.Əliyev, 1- /N-fenilamin / -4-oksi -6,6,7,7-tetrafluor -2-heptantiolun sürtkü yağlarına antimikrob xassəsi gös-tərən aşqar kimi. Patent 990142

2. A.M.Məhərrəmov, A.M.Allahverdiyev, 1-(2-xlorfenilamin) (-3-metoksi – propantiol sürtkü yağlarına antioksidləşdirici aşqar kimi. Patent 20020023

3. M.A.Allahverdiyev, A.T. Hüseynova, 1-2-epito-5-oksa-6,6,6,6,7,7,8,8-herta-flüoroktansurtkü yağlarına siy-rilmə aşqarı kimi. Patent 20080073

4. A.M.Məhərrəmov, M.A.Allahverdiyev, A.T. Hüseynova, 1-n-Propoksi-3-[N-4-/1-metilolsikur-bonil-1-triflüormetil-1-hidroksime-til) - fenilamin]-2-propantiol sürtgü yağlarının mikrob əleyhinə aşqar kimi. Patent 20090039.

5. X.N.Rəsulova, A.M.Məhərrəmov, M.A.Allahverdiyev, A.T. Hüseynova, “1,2-Epito-3-xlorpropanın alınma üsulu”. Patent 20120084

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti “Üzvi kimya” kafedrasında “Üzvi kimya” fənninin tədrisi üzrə dosent 
Digər fəaliyyəti  Bakı Dövlət Universitetində fəaliyyət göstərən dissertasiya şurasının nəzdindəki seminarın elmi katibi 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı Bakı Dövlət Universiteti, AZ1141,Bakı, Yasamal, Zahid Xəlilov, 23 
Vəzifəsi Dosent 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 9696564 
Ev tel. (+994 12) 4336403 
Faks  
Elektron poçtu afethuseynovabdu@mail.ru