İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun elmlər doktorları

Ağayev Nadir Bafadin oğlu