Bayramoğlu Məmməd

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Gürcüstan Resp., Marneulli rayonu
Təvəllüdü 18.12.1932
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru
Elmi rütbəsi professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad1202.01

Analiz və funksional analiz

Спектральные свойства некоторых самосопряженных и несамосопряженных операторов
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.01.02; 01.01.01

Diferensial tənliklər və riyazi fizika; riyazi analiz

Diferensial operator tənliklərin spektral nəzəriyyəsinin sualları

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

104

 

27

17

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


10

3

Əsas elmi nailiyyətləri Operator əmsallı diferensial tənliklər üçün qoyulmuş sərhəd məsələlərinin tədqiqi və uyğun operatorların müxtəlif spektral xassələrinin  öyrənilməsi 
Elmi əsərlərinin adları

1.М.Байрамоглы, Н.М.Асланова. Распределение собственных значений и формула следа операторного уравнения Штурма-Лиувилля. //Украинский мат.журн., Киев- 2010, т.62, № 7, стр.867-877./

2. M.Bayramoglu, N.M.Aslanova. Formula for second order regularized trace of a problem with spectral parameter dependent boundary condition. Hacettepe Journal of Mathematics and statistics, v.40(5), 2011, pp.635-647.

3. M.Bayramoglu, N.M.Aslanova. The asymptotic behavior of eigenvalues and trace formula of second order differential operator equation. //Abstr.of the 4 th Congress of the Turkic world mathematical society, Baku, 1-3 July.- 2011.- p.71/

4. M. Bayramoglu. A.Bayramov.The spectrum and trace of a discontinuous value problem with retarded arqument International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics (ICRAPAM2016) May19-23,2016, Bodrum-Muğla, Turkey.

5. Байрамоглы М, Асланова Н.М.Об обобщенном регуляризованном следе дифференциального оператора четвертого порядка с операторным коэффициентом. Украинский математический журнал, 2014, т.66, N1, с.128-134

6. Aslanova N.M., M.Bayramoglu.On spectrum and trace formula of one class singular problems. An Stiint University Al İ Cuza İasi Math, 2016

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 50 il
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Baş elmi işçi
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 7391124
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu mamed.bayramoglu@yahoo.com