Bayramoğlu Məmməd

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Gürcüstan Resp., Marneulli rayonu
Təvəllüdü 18.12.1939
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru
Elmi rütbəsi professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı1202.01

Analiz və funksional analiz

Bəzi öz-özünə qoşma olan və olmayan operatorların spektral xassələri
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.01.02; 01.01.01

Diferensial tənliklər və riyazi fizika; riyazi analiz

Diferensial operator tənliklərin spektral nəzəriyyəsinin sualları
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

150

 

50


20

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


21

3

Əsas elmi nailiyyətləri Operator əmsallı diferensial tənliklər üçün qoyulmuş sərhəd məsələlərinin tədqiqi və uyğun operatorların müxtəlif spektral xassələrinin öyrənilməsi 
Elmi əsərlərinin adları 1. М.Байрамоглы, Н.М.Асланова. Распределение собственных значений и формула следа операторного уравнения Штурма-Лиувилля. //Украинский мат.журн., Киев- 2010, т.62, № 7, стр.867-877./

2. M.Bayramoglu, N.M.Aslanova. Formula for second order regularized trace of a problem with spectral parameter dependent boundary condition. Hacettepe Journal of Mathematics and statistics, v.40(5), 2011, pp.635-647.

3. M.Bayramoglu, N.M.Aslanova. The asymptotic behavior of eigenvalues and trace formula of second order differential operator equation. //Abstr.of the 4 th Congress of the Turkic world mathematical society, Baku, 1-3 July.- 2011.- p.71/

4. M. Bayramoglu, F.Aydin, A.Bayramov. Discontinous boundary value problems with retarded argument and eighenparameter-dependent boundary conditions. Mediterraenean Journal of Mathematics, 10 (is.1), pp.277-288, 2013.

5. M. Bayramoglu. A.Bayramov.The spectrum and trace of a discontinuous value problem with retarded arqument International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics (ICRAPAM2016) May19-23,2016, Bodrum-Muğla, Turkey.

6. Байрамоглы М, Асланова Н.М.Об обобщенном регуляризованном следе дифференциального оператора четвертого порядка с операторным коэффициентом. Украинский математический журнал ,2014, т.66, N1, с.128-134

7. Aslanova N.M., M.Bayramoglu.On spectrum and trace formula of one class singular problems. An Stiint University Al İ Cuza İasi Math, 2016

8. M.Bayramoglu, A.Bayramov, Erdoqan Sen. A regularized trace formula for discontinuos Sturm-Liouville operator with delayed argument. Electronic journal of differential Equations.Vol.2017 (2017), No 104 pp.1-12

9. Nigar M. Aslanova, Mamed Bayramoglu And Khalig M. Aslanov Eigenvalue problem associated with fourth order differential operaor equation, Rocky Mountain journal of Mathematics. Volume 48, Number 6, 2018

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 50 il
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Baş elmi işçi
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 7391124
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu mamed.bayramoglu@yahoo.com