Mirzəyev Sabir Sultanağa oğlu

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Masallı rayonu, Ərkiban kəndi
Təvəllüdü 23.09.1948
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Professor

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad01.01.01

Riyazi analiz

Operator dəstələrinin məxsusi və qoşma elementlərinin hissəsinin çoxqat tamlığı

Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.01.01; 01.01.02

Riyazi analiz, diferensial tənliklər

Operator- diferensial tənliklərin həll olunması məsələləri və onlarla bağlı spektral məsələlər

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

140

 

30


20

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 

15

4

Əsas elmi nailiyyətləri Operator - diferensial tənliklərin həll olunması və operator dəstələrinin məxsusi və qoşma elementləri sisteminin çoxqat tamlığını təmin edən və operator əmsallarla ifadə edilən şərtlərin tapılması və onlar üçün yeni metodun işlənməsi.

Elmi əsərlərinin adları

  1. Mizoyev S.S., Babayeva S.F "On the boundary value problem for the operator-differential equation of the order." // Abstr.of the 4th Congress of the Turkic world mathematical society, Baku, 1-3 July.- 2011.- p.250;
  2. Mizoyev S.S., Guliyeva F.A. "On completenesss of the system of eigen and adjoint vectors of quadra-tic operator bundles." // Trans.of NASA.Ser.of phys.-techn.sci.-2011.-vol.XXXI, № 1. Math. &Mech.-p.97;
  3. О разрешимости одной краевой задачи для операторно- дифференциальных уравнений второго порядка в частных производных. //Мат.заметки.- 2012, т.91, вып.3.- с.470./ Джафаров И.Дж.;
  4. О разрешимости краевой задачи для уравнения второго порядка в гильбертовом пространстве с операторным коэффициентом в краевом условии. // Мат.заметки – 2012, т.91, вып.6.- стр.861./ Салимов М.Ю.;
  5. Об условиях разрешимости краевой задачи для эллиптического операторно- дифференциального уравнения с разрывным коээфициентом. // Мат.заметки- 2012, т.92, вып.5.- стр.789- 793./ Алиев А.Р. Рустамова Л.А.;
  6. Об одной задаче для операторно-дифференциального уравнения второго порядка с нелокальным краевым условием. //Математические заметки- 2013, т.94,вып.3, стр.349/ Керимов К.А.;
  7. On the boundary value problem with the operator in boundary conditions for the operator-differential equation of second order with discontinuous coefficients. //Ж.мат.физ., анал.,геом.- 2013, т.9, № 2.- с.207-226/ Aliev A.R. Rustamova L.A.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 43 illik pedaqoji fəaliyyət, 1972-ci ildən Bakı Dövlət Universitetində işləyir.
Digər fəaliyyəti  Elmi işlər
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı Bakı Dövlət Universiteti

AZ1148, Azərbaycan Respublikası, Yasamal rayonu, Zahid Xəlilov küçəsi 23

Vəzifəsi Professor
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 3334140
Ev tel. (+994 12) 4377973
Faks  
Elektron poçtu mirzoyevsabir@mail.ru