Əliyev Araz Rafiq oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Bakı şəhəri
Təvəllüdü 20.02.1973
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Professor

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun ad

 


01.01.01 
Riyazi analiz

Kəsilənəmsall operator diferensial tənliklər üçün sərhəd məsələlərinin korrekt həll olunması haqqında

Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun adı01.01.01

Riyazi analiz

Hilbert fəzasında bəzi sinif operator-diferensial tənliklərin həllolunma məsələləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

111


51


61

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-fəlsəfə doktorlarının sayı

-elmlər doktorlarının sayı

 

5

1

Əsas elmi nailiyyətləri

Sobolev tipli fəzalarda kəsilən əmsallı kvazi-elliptik operator-diferensial tənliklər üçün yarımoxda müxtəlif sərhəd məsələlərinin bilavasitə tənliklərin əmsalları ilə ifadə olunan, yaxşılaşdırıla bilinməyən həll olunma şərtləri tapılmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

1. Aliev, A.R. Boundary-value problem for a class operator differential equations of high or-der with variable coefficients // Mathematical Notes, 74 (2003), no. 6, 761-771, translated from Matematicheskie Zametki, 74 (2003), no. 6, 803-814.

2. Aliev, A.R. Solubility of boundary-value problems for a class of third-order operator-dif-ferential equations in a weighted space // Russian Math. Surveys, 60 (2005), no. 4, 791-793, translated from Uspekhi Mat. Nauk, 60 (2005), no. 4, 215-216.

3. Aliev, A.R. On the boundary value problem for a class of operator-differential equations of odd order with variable coefficients // Doklady Mathematics, 78 (2008), no. 1, 497-499, translated from Doklady Akademii Nauk, 421 (2008), no. 2, 151-153.

4. Aliev, A.R., Mirzoev, S.S. On boundary value problem solvability theory for a class of high-order operator-differential equations // Functional Analysis and Its Applications, 44 (2010) no. 3, 209-211, translated from Funktsional’nyi Analiz i Ego Prilozheniya, 44 (2010) no. 3, 63-65.

5. Aliev, A.R. On a boundary-value problem for one class of differential equations of the fourth order with operator coefficients // Azerbaijan Journal of Mathematics, 1 (2011), no. 1, 145-156.

6. Aliev, A.R. On the solvability of initial boundary-value problems for a class of operator-differential equations of third order // Mathematical Notes, 90 (2011), no. 3, 307–321, translated from Matematicheskie Zametki, 90 (2011), no. 3, 323–339.

7. Aliev, A.R., Eyvazov, E.H. On the discreteness of the spectrum of the magnetic Schrödinger operator // Functional Analysis and Its Applications, 46 (2012), no. 4, translated from Funktsional’nyi Analiz i Ego Prilozheniya, 46 (2012), no. 4, 83–85.

8. Aliev, A.R. On the solvability of a fourth-order operator-differential equation with multiple characteristic // Ukrainian Mathematical Journal, 66 (2014), no. 5, 781–791, translated from Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 66 (2014), no. 5, 699–707.

9. Aliev, A.R., Elbably, A.L. On a class of operator-differential equations of the third order with multiple characteristics on the whole axis in the weighted space // Mathematica Slovaca, 65 (2015), no. 3, 667-682.

10. Aliev, A.R., Lachinova, F.S. On the solvability in a weighted space of an initial–boundary value problem for a third order operator differential equation with a parabolic principal part // Doklady Mathematics, 93 (2016), no. 1, 85-88, translated from Doklady Akademii Nauk, 466 (2016), no. 6, 637-640.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

- Azərbaycan  Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının "Riyaziyyat və mexanika elmləri" ixtisasları üzrə ekspert şurasının üzvi (2015-h/h);

- Azərbaycan  Respublikasının Prezidenti  yanında Elmin İnkişafı Fondunun rəyçisi;

- AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun nəzdindəki doktorluq dissertasiya şurasının üzvü (2013-2014);

- Azərbaycan Riyaziyyat Cəmiyyətinin "Azerbaijan Journal of Mathematics" jurnalının Menecer Editoru;

- "Journal of Contemporary Applied Mathematics" elmi jurnalının baş redaktoru.

Riyaziyyat üzrə nüfuzlu elmi jurnalların redaksiya heyətinin üzvü:

- Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics, NationalAcademy of Sciences of Azerbaijan (2014-h/h);

- Transactions of the Azerbaijan National Academy of Sciences, series of physical-technical and mathematics science, issue mathematics (2015-h/h);

- Transactions of Azerbaijan Institutes of Technology (2016-h/h);

- Pure and Applied Mathematics Journal (ABŞ) (2012-2015);

- Mathematics and Statistics (ABŞ) (2013-h/h).

Pedaqoji fəaliyyəti

1999-2016-cı illərdəBakı Dövlət Universitetində işləyib

2016-cı ildən Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində işləyir

Digər fəaliyyəti 

Riyaziyyat üzrə nüfuzlu beynəlxalq jurnalların rəyçisi:

 - Boundary Value Problems;

- Kuwait Journal of Science and Engineering;

- Mathematical Reviews.

Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Baş elmi işçi
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 3296738
Ev tel. (+994 12) 4372513
Faks  
Elektron poçtu

alievaraz@yahoo.com