İsmayılov Vüqar Elman oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Salyan şəh 
Təvəllüdü 26.09.1971 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Mexanika riyaziyyat fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

01.01.01

Riyazi analiz

Dəyişənlərin sayı az olan funksiyaların cəmləri ilə yaxınlaşma

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

1202.01

Analiz və funksional analiz

Qeyd olunmuş istiqamətli ridge funksiyalarla yaxınlaşma 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

45

30


41

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-       fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1) Çoxdəyişənli funksiyaların ridge funksiyaların xətti kombinasiyaları şəklində göstərilə bilməsi üçün zəruri və kafi şərtlər tapılmışdır;

2) Ridge funksiyalar cəminin verilmiş kəsilməz funksiyaya ekstremal olması üçün Çebışev tipli teorem isbat edilmişdir;

3) Müntəzəm və kvadratik-inteqral metrikalarda çoxdəyişənli funksiyanın ridge funksiyalar və birdəyişənli funksiyaların cəmləri ilə yaxınlaşma xətasını dəqiq hesablamaq və ən yaxşı yaxınlaşma verən funksiyanı konstruktiv qurmaq üçün aşkar düsturlar alınmışdır;

4) Kompakt Hausdorf fəzasında təyin olunmuş hər bir kəsilməz funksiyanın xətti superpozisiyalarla göstərilə bilmə şərti daxilində, bu fəzada verilmiş bütün digər funksiyların da belə göstərişə malik olmasının doğruluğu isbat edilmişdir.

5) Çoxdəyişənli funksiyaların yaxınlaşmalar nəzəriyyəsinin Qolomb teoremi ilə bağlı problemi həll edilmişdir.

Bir çox elmi nəticələri Kembric Universitetində nəşr olunmuş "Allan Pinkus, Ridge Functions, Cambridge University Press, 2015, 218 pp." kitabına daxil edilmişdir. Bəzi nəticələri üzrə Oksford Universitetndə dəvətli məruzə edilmişdir (bax: https://www.maths.ox.ac.uk/node/24710).

Elmi əsərlərinin adları 1. (N. Quliyevlə birgə) On the approximation by single hidden layer feedforward neural networks with fixed weights, Neural Networks 98 (2018), 296-304, https://doi.org/10.1016/j.neunet.2017.12.007

2. A note on the criterion for a best approximation by superpositions of functions, Studia Mathematica 240 (2018), no. 2, 193-199, https://doi.org/10.4064/sm170314-9-4

3. (A. Əsgərova ilə birgə) On the representation by sums of algebras of continuous functions, Comptes Rendus Mathematique 355 (2017), no. 9, 949-955, https://doi.org/10.1016/j.crma.2017.09.015

4. A note on the equioscillation theorem for best ridge function approximation, Expositiones Mathematicae 35 (2017), no. 3, 343-349, https://doi.org/10.1016/j.exmath.2017.05.003

5. (A. Əsgərova ilə birgə) Diliberto–Straus algorithm for the uniform approximation by a sum of two algebras, Proceedings - Mathematical Sciences 127 (2017), no. 2, 361-374, http://dx.doi.org/10.1007/s12044-017-0337-4

6. (E. Savaşla birgə) Measure theoretic results for approximation by neural networks with limited weights, Numerical Functional Analysis and Optimization 38 (2017), no. 7, 819-830, http://dx.doi.org/10.1080/01630563.2016.1254654

7. Approximation by sums of ridge functions with fixed directions, (Russian) Algebra i Analiz 28 (2016), no. 6, 20–69, http://mi.mathnet.ru/eng/aa1513 English transl. St. Petersburg Mathematical Journal 28 (2017), 741-772, https://doi.org/10.1090/spmj/1471

8. On the uniqueness of representation by linear superpositions, Ukrainskii Matematicheskii Zhurnal 68 (2016), no. 12, 1620-1628. English transl. Ukrainian Mathematical Journal 68 (2017), no. 12, 1874-1883, https://doi.org/10.1007/s11253-017-1335-5

9. (N. Quliyevlə birgə) A single hidden layer feedforward network with only one neuron in the hidden layer can approximate any univariate function, Neural Computation 28 (2016), no. 7, 1289–1304, http://dx.doi.org/10.1162/NECO_a_00849

10. (R. Əliyevlə birgə) On a smoothness problem in ridge function representation, Advances in Applied Mathematics 73 (2016), 154–169, http://dx.doi.org/10.1016/j.aam.2015.11.002

11. Approximation by ridge functions and neural networks with a bounded number of neurons, Applicable Analysis 94 (2015), no. 11, 2245-2260, http://dx.doi.org/10.1080/00036811.2014.979809

12. On the approximation by neural networks with bounded number of neurons in hidden layers, Journal of Mathematical Analysis and Applications 417 (2014), no. 2, 963–969, http://dx.doi.org/10.1016/j.jmaa.2014.03.092

13. (A. Pinkusla birgə) Interpolation on lines by ridge functions, Journal of Approximation Theory 175 (2013), 91-113, http://dx.doi.org/10.1016/j.jat.2013.07.010

14. Approximation by neural networks with weights varying on a finite set of directions, Journal of Mathematical Analysis and Applications 389 (2012), Issue 1, 72-83, http://dx.doi.org/10.1016/j.jmaa.2011.11.037

15. A note on the representation of continuous functions by linear superpositions, Expositiones Mathematicae 30 (2012), Issue 1, 96-101, http://dx.doi.org/10.1016/j.exmath.2011.07.005

16. On the theorem of M Golomb, Proceedings - Mathematical Sciences 119 (2009), no. 1, 45-52, http://dx.doi.org/10.1007/s12044-009-0005-4

17. On the representation by linear superpositions, Journal of Approximation Theory 151 (2008), Issue 2 , 113-125, http://dx.doi.org/10.1016/j.jat.2007.09.003

18. On the approximation by compositions of fixed multivariate functions with univariate functions, Studia Mathematica 183 (2007), 117-126, http://dx.doi.org/10.4064/sm183-2-2

19. On the best L₂ approximation by ridge functions, Applied Mathematics E-Notes, 7 (2007), 71-76, http://www.math.nthu.edu.tw/~amen/

20. Representation of multivariate functions by sums of ridge functions, Journal of Mathematical Analysis and Applications 331 (2007), Issue 1, 184-190, http://dx.doi.org/10.1016/j.jmaa.2006.08.076

21. Characterization of an extremal sum of ridge functions, Journal of Computational and Applied Mathematics 205 (2007), Issue 1, 105-115, http://dx.doi.org/10.1016/j.cam.2006.04.043

22. Methods for computing the least deviation from the sums of functions of one variable, (Russian) Sibirskii Matematicheskii Zhurnal 47 (2006), no. 5, 1076 -1082; translation in Siberian Mathematical Journal 47 (2006), no. 5, 883–888, http://dx.doi.org/10.1007/s11202-006-0097-3

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

8 il

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutuAZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9
Vəzifəsi Şöbə müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 5386217 
Mobil tel. (+994 55) 4860026 
Ev tel. (+994 12) 4311443 
Faks (+994 12) 5390102 
Elektron poçtu vugaris@mail.ru