İsmayılov Vüqar Elman oğlu

 

Veb-sayt

https://sites.google.com/site/vugaris/

  
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Salyan şəh 
Təvəllüdü 26.09.1971 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti “Mexanika riyaziyyat” fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

01.01.01

Riyazi analiz

Dəyişənlərin sayı az olan funksiyaların cəmləri ilə yaxınlaşma

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

1202.01

Analiz və funksional analiz

Qeyd olunmuş istiqamətli ridge funksiyalarla yaxınlaşma 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

35

 

20

 

34

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-       fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

1) Çoxdəyişənli funksiyaların ridge funksiyaların xətti kombinasiyaları şəklində göstərilə bilməsi üçün zəruri və kafi şərtlər tapılmışdır;

2) Ridge funksiyalar cəminin verilmiş kəsilməz funksiyaya ekstremal olması üçün Çebışev tipli teorem isbat edilmişdir;

3) Müntəzəm və kvadratik-inteqral metrikalarda çoxdəyişənli funksiyanın ridge funksiyalar və birdəyişənli funksiyaların cəmləri ilə yaxınlaşma xətasını dəqiq hesablamaq və ən yaxşı yaxınlaşma verən funksiyanı konstruktiv qurmaq üçün aşkar düsturlar alınmışdır;

4) Kompakt Hausdorf fəzasında təyin olunmuş hər bir kəsilməz funksiyanın xətti superpozisiyalarla göstərilə bilmə şərti daxilində, bu fəzada verilmiş bütün digər funksiyların da belə göstərişə malik olmasının doğruluğu isbat edilmişdir. 

5) Çoxdəyişənli funksiyaların yaxınlaşmalar nəzəriyyəsinin Qolomb teoremi ilə bağlı problemi həll edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. On the representation by linear superpositions, Journal of Approximation Theory 151 (2008), Issue 2 , 113-125, http://dx.doi.org/10.1016/j.jat.2007.09.003

2. On the theorem of M Golomb, Proc. Indian Acad. Sci. (Math. Sci.) 119 (2009), no. 1, 45-52, http://dx.doi.org/10.1007/s12044-009-0005-4

3. A note on the representation of continuous functions by linear superpositions, Expositiones Mathematicae 30 (2012), Issue 1, 96-101, http://dx.doi.org/10.1016/j.exmath.2011.07.005

4. Approximation by neural networks with weights varying on a finite set of directions, Journal of Mathematical Analysis and Applications 389 (2012), Issue 1, 72-83,http://dx.doi.org/10.1016/j.jmaa.2011.11.037

5. (A. Pinkusla birgə) Interpolation on lines by ridge functions, Journal of Approximation Theory 175 (2013), 91-113, http://dx.doi.org/10.1016/j.jat.2013.07.010

6. On the approximation by neural networks with bounded number of neurons in hidden layers, Journal of Mathematical Analysis and Applications 417 (2014), no. 2, 963--969,http://dx.doi.org/10.1016/j.jmaa.2014.03.092

7. (R. Əliyevlə birgə) On a smoothness problem in ridge function representation, Advances in Applied Mathematics 73 (2016), 154--169, http://dx.doi.org/10.1016/j.aam.2015.11.002

8. (N. Quliyevlə birgə) A single hidden layer feedforward network with only one neuron in the hidden layer can approximate any univariate function, Neural Computation 28 (2016), no. 7, 1289–1304, http://dx.doi.org/10.1162/NECO_a_00849

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

8 il

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9
Vəzifəsi Şöbə müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 5386217 
Mobil tel. (+994 55) 4860026 
Ev tel. (+994 12) 4311443 
Faks (+994 12) 5390102 
Elektron poçtu vugaris@mail.ru