Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun elmlər doktorları

Allahverdiyev Süleyman İfxan oğlu
Feyziyev Yaşar Mirzə oğlu
Süleymanov Səftər Yusif oğlu