Süleymanov Səftər Yusif oğlu

 

Anadan olduğu yer Qəbələ rayonu, Nic kəndi 
Təvəllüdü 01.12.1951  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, Kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Biologiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı2411.02

Bitki fiziologiyasi

Buğda xloroplastlarının membranının və piqment-zülal komplekslərinin strukturunun tədqiqi 
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı2406.02

Biokimya

Xlorofil-zülal kompleksləri, xloroplastların tilakoid membranında onların struktur-molekulyar təşkili və formalaşmasının tənzimlənməsi 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

170


85


16 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


Əsas elmi nailiyyətləri Ali bitkilərdə xloroplastların tilakoid membranlarının və piqment-zülal komplekslərinin struktur molekulyar təşkili, orientasiyası və formalaşmasının tənzimlənmə prinsipləri öyrənilmişdir. Aparılan tədqiqatlar nəticəsində fotosintetik piqmentlərin tilakoid membranı müstəvisinə nəzərən orientasiyası təyin edilmiş və ilk dəfə olaraq, ispanaq bitkisində piqment - zülal komplekslərinin topoqrafiya modeli verilmişdir.

Müxtəlif işıq rejimində (fasiləli və fasiləsiz) etiolə olunmuş buğda bitkilərində piqment-zülal komplekslərinin fotosintetik membranda formalaşma prinsipləri müəyyənləşdirilmiş və bu proseslərdə karotinoidlərin struktur və stabilləşdirici rolu aşkar edilmişdir. Göstərilmişdir ki, bu komplekslərin APO zülalları işıqlanma zamanı plastidlərdə monomer formada toplanır, sonra bu formalar aqreqasiya olunaraq, oliqomer formalar əmələ gətirirlər. Ətraf mühitin müxtəlif stress faktorlarınıın (quraqlıq, duz, radiasiya və s.) bitkilərə təsiri öyrənilmiş və ekstremal şəraitə adaptasiya prosesində fotosintetik aparatda baş verən dəyişikliklər qiymətləndirilmiş, davamlı sortlar üçün marker əlamətlər seçilmişdir.  

Elmi əsərlərinin adları 1. Aliev J.A., Suleimanov S.Yu., Guseinova I.M., Ismailov M.A., Asadov A.A. Effect of specific translation inhibitors on polypeptide composition and spectral characteristics of wheat thylakoid membranes. Photosynthetica, 1993, V. 29: pp. 361-367 (İF -1.558).

2. Алиев Д.А., Гусейнова И.М., Сулейманов С.Ю., Зулфугаров И.С. Светоиндуцированный биогенез хлорофилл-белковых комплексов в развивающихся тилакоидах пшеницы. Биохимия, 2001, т.66, № 1, с. 610-616 (İF – 1.421).

3. Guseinova I.M., Suleimanov S.Yu., Aliev J.A. Regulation of chlorophyll-protein complex formation and assembly in wheat thylakoid membrane. Journal of Biochemistry and Molecular Biology, 2001, v. 34, No 6, pp. 496-501 (İF - 1.318).

4. Гусейнова И.М., Сулейманов С.Ю., Алиев Д.А. Сборка пигмент-белковых комплексов в каротиноид-дефицитных мембранах пластид из проростков пшеницы, обработанных норфлуразоном. Биохимия, 2004, т.69, вып.6, с.801-808 (İF – 1.421).

5. Guseinova I.M., Suleimanov S.Y., Aliyev J.A. The effect of noflurazon on protein composition and chlorophyll organization in pigment-protein complex of photosystem II. Photosynthesis Research, 2005, v. 84, No 1-3, pp.71-76 (İF-4.122).

6. Гусейнова И.М., Сулейманов С.Ю., Алиев Д.А. Белковый состав и нативное состояние пигментов тилакоидных мембран генотипов пшеницы различной толерантности к водному стрессу. Биохимия, 2006, т.71, вып. 2, с. 223-228 (İF – 1.421).

7. Huseynova I.M., Suleymanov S.Y., Aliyev J.A. Structural-functional state of thylakoid membranes of wheat genotypes under water stress. Biochimica et Biophysica Acta (BBA), 2007, v.1767, issue 6, pp.869-875 (İF – 4.864).

8. Гусейнова И.М., Сулейманов С.Ю., Алиев Д.А. Регуляция синтеза и сборки пигмент-белковых комплексов пшеницы. М: Наука, 2009. с. 162

9. Сулейманов С.Ю., Гусейнова И.М., Алиев Д.А. Стуктурно-молекулярная организация пигмент-белковых комплексов высших растений. Баку: Элм, 2009, с. 179

10. Huseynova İ.M., Rustamova S.M., Suleymanov S.Y., Aliyeva D.R., Mammadov A.Ch., Aliyev J.A. Drought-induced changes in photosynthetic apparatus and antioxidant components of wheat (Triticum durum Desf.) varieties. Photosynth Res, 2016, v. 130, pp. 215-223 (İF -4.122).

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Azərbaycan Biokimyaçılar və Molekulyar Bioloqlar cəmiyyətinin üzvü;

Fotosintezin tədqiqi üzrə beynəlxalq cəmiyyətin üzvü (2008);

Avropa bioloqlar cəmiyyətinin üzvü (2008);

Avropa biokimyaçılar və molekulyar bioloqlar cəmiyyətinin üzvü. 
Pedaqoji fəaliyyəti 15 il BDU-nun biokimya və biotexnologiya kafedrasının professoru olmuşdur. Hal-hazırda AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun magistraturasında ixtisas dərsləri tədris edir. 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu, Bakı ş., Mətbuat pr., 2А, АZ1073
Vəzifəsi Hüceyrənin membran sistemləri laboratoriyasının müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 5381164 
Mobil tel. (+994 50) 3896842 
Ev tel. (+994 12) 5336081 
Faks (+994 12) 5102433 
Elektron poçtu

saftar.suleymanov@mail.ru