Rəsulov Çingiz Qnyaz oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Qazı Məmməd r-nu, Ələt qəsəbəsi
Təvəllüdü 1949
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası
Elmi dərəcəsi

Kimya elmləri doktoru

Elmi rütbəsi Professor

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

2314.01

Neft kimyası

Fenolun beş və altıhəlqəli alkiltsiklenlərlə katalitik tsikloalkilləşməsinin tədqiqi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


 

2314.01

Neft kimyası

Tsikloalkilfenollar əsasında yüksəksəmərəli stabilləşdirici əlavələrin yaradılması

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

250


110


70

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 70

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


5

Əsas elmi nailiyyətləri Təklif olunmuş tövsiyələr əsasında "Anqarski üzvi-sintez" İB-də "VNİİ NP-360" aşqarının və "Bisalkofen MTSP" stabilizatorunun sənayeyə tətbiqi həyata keçirilmişdir. Təklif olunmuş digər tövsiyə əsasında Sumqayıt "Aşqarlar" ATSC-də "Nefras 35/135", "Nefras 130/180", Uayt-spirit həlledicilərinin istehsalı sənaye miqyasında həyata keçirilmişdir. Eyni zamanda, fəza çətinlikli fenollar əsasında olefinlərin selektiv oliqomerləşməsi prosesində istifadə olunan keçid-metal kompleksləri üçün yeni liqandlar sintez olunub müqayisəli yoxlanılmışdır. Təklif olunmuş tövsiyələr əsasında Sumqayıtda - "Tural-110" elmi-istehsalat müəssisəsində avtomobil benzininə aşqar - etil üçlü butil efirinin istehsalı üçün məhsuldarlığı 1000 ton/ay olan sənaye qurğusu tikilib istismara buraxılmışdır. Qurğuda 1000 tona yaxın etil üçlü butil efiri alınıb Ukraynada, Polşada, Almaniyada, Yunanıstanda oksigenat kimi sınaqdan çıxarılmışdır və müsbət rəy alınmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

1. Расулов Ч.К., Азимова Р.К., Зейналова Л.Б., Набиев Ф.А. Синтез циклоалкилфенольных оснований Манниха. XVIII Менделеевский съезд по общей и прикл.химии, 23- 28 сентября, 2007г., г.Москва, с.1429.

2. Расулов Ч.К., Азизов А.Г., Азимова Р.К., Абдуллаева Э.М. Взаимодействие фенола с циклодимерами изопрена в присутствии цеоли-та-Y, пропитанного ортофосфорной кислотой. Нефтехимия, 2012, т.52, №5, с.1-5

3. Расулов Ч.К., Меджидов Э.А., Азимова Р.К., Ибрагимов Х.Д. Некоторые особенности реак-ции взаимодействие фенола с фракцией 130-1900С жидких продуктов пиролиза в присутствии фосфорсодержащего цеолита на непрерывно действующей установке.„ Азербайджанское Нефтяное Хозяйство“, 2012, №9, с. 37-42

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti M.Lomonosov adına MDU-nun Bakı filialının bakalavr rəhbəri
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Azərbaycan Respublikası, AZ1025, Bakı şəhəri, Xocalı prospekti, 30
Vəzifəsi Laboratoriya müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 4902476
Mobil tel. (+994 50) 3293100
Ev tel. (+994 12) 4656129 
Faks (+994 12) 4903520
Elektron poçtu

rchk49@mail.ru