Manafov Asif Abbas oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan, Oğuz ş.   
Təvəllüdü 04.01.2014 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya elmləri  doktoru 
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2429.01

Parazitologiya

Şimali Azərbaycanda Melanopsis cinsindən olan mollyuskların partenit və serkariləri 

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı2401.01 – 2429.01

Zoologiya, Parazitologiya

Azərbaycanın su hövzələrində Melanopsis praemorsa (L) mollyuskunun trematod faunası (morfologiya, biologiya, ekologiya) 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

69

 

38

 

12 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Melanopsis cinsli mollyuskların  müxtəlif populyasiyalarının trematod faunasının mikromorfoloji tədqiqi ilk dəfə olaraq aparılmışdır. Mikromorfoloji şəkillləri çəkilərək təsvir edilən  41 növ trematod serkarisindən 33 növü  elm üçün yenidir və ilk dəfə təsvir edilmişdir. Trematodların morfobioloji quruluşuna dair mühüm təsnifat əhəmiyyətinə maliknəticələr əldə edilmişdir. Trematodların filogenezində virqulanın əmələ gəlmə və formalaşma yolu müəyyən edilmiş və bu strukturun trematodların taksonomik təyinatında yeri və roluna yenidən baxılmasının vacibliyi göstərilmişdir. Trematodların təsnifatında hetotaksiyanın mühüm əhəmiyyətə malik olduğu original faktlarla göstərilmiş və əlavə olaraq bu əlamətin ancaq differensasiyaedici əlamət kimi deyil, həm də etibarlı inteqrasiyaedici əlamət kimi istifadə edilə biləcəyi (morfoloji cəhətdən uzaq görünən növlərin filogenetik cəhətdən yaxın qohumluğunu  sübut edən) göstərilmişdir. İlk dəfə olaraq melanopsislərin trematod faunasının mövsümdən, mollyuskların yaş və populyasiya strukturundan, su hövzələrinin tipindən asılı olaraq dəyişmə dinamikası əsaslı şəkildə öyrənilmiş, bu proseslərin əsasında duran səbəblər kompleksi ətraflı tədqiq, təhlil və şərh edilmişdir. Respublika ərazisində insan və heyvanlar üçün ciddi pathogenliyi ilə seçilən trematod növlərinin bir çox ocaqları müəyyən edilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Манафов А.А. Две новые виргулидные церкарии из пресноводного моллюска Melanopsis praemorza (L.) // Паразитология. Санкт-Петербург: Наука, 2008, т. 42, вып. 6, с. 467- 475.

2. Manafov А.А. Orta Kür hövzəsinin Azərbaycan hissəsində Melanopsis praemorsa (L., 1758) mollyuskunun partenit və serkariləri. Bakı, Nurlar, 2010, 260 s.

3. Манафов А.А. Трематодофауна пресноводного моллюска Melanopsis praemorsa (L.) в водоемах Азербайджана. I. Cercaria rhionica II // Паразитология, Санкт-Петербург: Наука, 2010, т. 44, вып. 6, с. 531- 542.

5. Манафов А.А. Некоторые итоги изучения трематодофауны пресноводного моллюска Melanopsis praemorsa (L.) в водоемах Азербайджана. 2. Новые виргулидные церкарии // Паразитология, Санкт-Петербург: Наука, 2011, т. 45, вып. 1, с. 35- 47.

6. Manafov A. New virgulid cercaria (Trematoda: Lecithodendroidea) from mollusc Melanopsis praemorsa (Melanopsidae) from Azerbaijan water bodies. Morphology and chaetotaxy of Cercaria agstaphensis 11 // Vestnik zoologii, Kyiv: 2011, v. 45, № 2, p. 105-111.

7. Манафов А.А. Некоторые итоги изучения трематодофауны пресноводного моллюска Melanopsis praemorsa (L.) в водоемах Азербайджана. 3. Новые стилетные церкарии // Паразитология, Санкт-Петербург: Наука, 2011, т. 45, вып. 3, с. 205- 219.

8. Манафов А.А. Некоторые итоги изучения трематодофауны пресноводного моллюска Melanopsis praemorsa (L.) в водоемах Азербайджана. 4. Новые циатокотилидные церкарии // Паразитология, Санкт-Петербург: Наука, 2011, т. 45, вып. 4, с. 306- 316.

9. Манафов А.А. Некоторые итоги изучения трематодофауны пресноводного моллюска Melanopsis praemorsa (L.) в водоемах Азербайджана. 5. Морфология Cercaria Metagonimus sp. // Паразитология, Санкт-Петербург: Наука, 2011, т. 45, вып. 5, с. 367- 378.

10. Manafov A. New virgulid cercaria (Trematoda: Lecithodendroidea) from freshwater mollusc Melanopsis praemorsa (Melanopsidae) from Azerbaijan water bodies. Morphology of Cercaria agstaphensis 27 // Vestnik zoologii, Kyiv: 2011, v. 45, № 5, p. 387-392.

11. Manafov A. New virgulid cercaria (Trematoda: Lecithodendroidea) from mollusc Melanopsis praemorsa (Melanopsidae) from Azerbaijan water bodies. Morphology and chaetotaxy of Cercaria agstaphensis 31 // Vestnik zoologii, Kyiv: 2012, v. 46, № 1, p. 3-8.

12. Манафов А.А. Церкарии трематод пресноводного моллюска Melanopsis praemorsa из Азербайджана. 1. Морфология и хетотаксия трех новых видов стилетных церкарий (Trematoda, Plagiorchiida, Lecithodendroidea) // Зоол. журнал, М.: Изд-во Наука, 2012, т. 91, вып. 12, с. 1443-1456.

13. Манафов А.А. Церкарии трематод пресноводного моллюска Melanopsis praemorsa из Азербайджана. 2. Морфология и хетотаксия двух новых виргульных церкарий (Trematoda, Plagiorchiida, Lecithodendroidea) // Зоол. журнал, М.: Изд-во Наука, 2013, т. 92, вып. 4, с. 389-398.

14. Манафов А.А. Церкарии трематод пресноводного моллюска Melanopsis praemorsa из Азербайджана. 3. Новые стилетные церкарии (Trematoda, Plagiorchiida, Lecithodendroidea) // Зоол. журнал, М.: Изд-во Наука, 2013, т. 92, вып. 6, с. 633-640.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  AMEA Zoologiya institutunun Elmi şurasının üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti

BDU, Onurğasızlar Zoologiyası kafedrası

Digər fəaliyyəti  “Qafqaz” jurnalının redaksiya heyətinin üzvü 
Təltif və mükafatları

Müxtəlif zamanlarda təşəkkür və tərifnamələr almışdır.

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Zoologiya institutu, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., A.Abasov küç., 1128 döngə, 504 məhəllə 
Vəzifəsi “Su heyvanlarının parazitləri” laboratoriyasının müdiri 
Xidməti tel. (+994 12)  397327 
Mobil tel. (+994 50) 3333457 
Ev tel. (+994 12)  4486189 
Faks (+994 12) 5397353 
Elektron poçtu

asif_abbasoğlu@mail.ru