Lənkəran Regional Elmi Mərkəzinin elmlər doktorları

Quliyev Fərman Ağadədə oğlu