Abdinov Ovsat Bahram oğlu

Anadan olduğu yer Balakən ş.    
  
Təvəllüdü 23.02.1944 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-    ixtisas şifri

-    ixtisasın adı

-    mövzunun adı01.041

Nəzəri və riyazi fizika

Zərrəciklərin yüngül nüvələrlə qeyri-elastiki qarşılıqlı təsirlərinin kaskad-buxarlanma modeli

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-   ixtisas şifri

-   ixtisasın adı

-   mövzunun adı


 

01.04.02

Nəzəri və riyazi fizika

Nuklon assosiasiyalarını nəzərə almaqla mezon və protonların karbon nüvələrilə qarşılıqlı təsirlərində zərrəciklər çoxluğunun yaranması

Müxbir üzv seçilməsi

-   tarix

-   ixtisasın adı


30.06.2014

Fizika

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 900 
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 850 
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 450 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri Təcrübələri və çoxyüklü fraqmentlərin əmələ gəlməsini izah edən nuklon assosiasiyaları nəzərə alınmaqla yüngül nüvələr üçün adron – nüvə qarşılıqlı təsirlərin kaskad – buxarlanma modelinin yaradılması və inkişafı;

Adron–nüvə və nüvə–nüvə qarşılıqlı təsirlərində kumulyativ zərrəciklərin yaranmasının təcrübi nəticələrinin alınması və onların yaranma mexanizmlərinin təyini;

Yüksək enerjili proton-proton toqquşmalarında Standart Model Xiqqs bozonun eksperimental qeyd edilməsi;

Standart Modelin bir sıra parametrlərinin ölçülməsi və Standart modeldən heç bir kənara çıxma olmadığının müəyyən edilməsi;

AMEA Fizika İnstitutunda Milli GRİD – seqmentinin yaradılması;

GRİD – seqmentinin BSİ GEANT Avropa şəbəkəsinə qoşulması;

AMEA–nın bir sıra İnstitutlarında GRİD –seqmentlərin yaradılması;

Azərbaycan GRİD – seqmentin www.azgrid.org saytı və www.azgrid.org /webmailelektron poçt serverinin yaradılması.

GRİD texnologiyalarının Bərk cisimlər fizikasına və Astrofizikaya tətbiqi.

Elmi əsərlərinin adları Абдинов О.Б., Барашенков В.С. Внутриядерные каскады с учетом - кластеров. Acta Phys. Pol., 1970, v. Bl, p. 65-70.

Абросимов А.Е. и др. Изучение рр– корреляций в - С – взаимодействиях при 5 ГэВ/с. Ядерная физика, 1979, т. 30, с. 1043 – 1047

Ангелов Н. И др. Множественность вторичных отрицательных частиц в ядро - ядерных столкновениях при импульсе 4,2 ГэВ/с на нуклон . Ядерная физика, 1979, т. 30, с. 1590 – 1597.

ATLAS Collaboration. A Particle Consistent with the Higgs Boson Observed with the ATLAS Detector at the Large Hadron Collider. Science 338, 1576, 2012.

ATLAS Collaboration. Observation of a new particle in the search for the Standard Model Higgs boson with the ATLAS detector at the LHC. Phys. Lett., B716, 1-29, 2012.

ATLAS Collaboration. Search for the light charged Higgs boson in the decay channel in events using pp collisions at = 7 Tev with the ATLAS detector. Eur. Phys. J. C 73, 2465, 2013.

ATLAS Collaboration. Search for resonance decaying into top-quark pairs using fully hadronic decays in pp collisions with ATLAS at = 7 Tev. JHEP 01, 116, 2013.

ATLAS Collaboration. Search for new phenomena in events with large missing transverse momentum in proton-proton collisions at = 7 Tev with the ATLAS detector. Phys. Rev. Lett., 108, 041805, 2012.

ATLAS Collaboration. Measurement of the inelastic proton-proton cross-section at = 7 Tev with the ATLAS detector. Nature Comm. 2, 463, 2011.

ATLAS Collaboration. A search for prompt lepton-jets in pp collisions at = 7 Tev with the ATLAS detector. Phys. Lett. B719, 299-317, 2013

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü AMEA Fizika İnstitutunun Elmi şurasının üzvü

Birləşmiş Nüvə Tədqiqatları İnstitutunun Elmi şurasının üzvü (Rusiya, Dubna, ş.)

Azərbaycanın ATLAS kollaborasiyasında (CERN, İsveçrə) koordinatoru

Pedaqoji fəaliyyəti 10 ildən artıq pedaqoji staja malik (BDU, ADNA) 
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları