Süleymanov Nizami Məmməd oğlu

Anadan olduğu yer Əlibayramlı rayonunun Rəncbər kəndi (indiki Hacıqabul rayonu)
Təvəllüdü 25.10.1945 
Vəfat etdiyi tarix 02.12.2016
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Politexnik İnstitutu
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-        mövzunun adı


15.16.01

Metalşünaslıq və metalların termiki emalı

İstiliyə dözümlü və konstruksiya poladlarının yeni üsullarla möhkəmləndirilməsinin tədqiqi və işlənib hazırlanması

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-        mövzunun adı05.02.01

Maşınqayırmada materialşünaslıq

Alətlərin yüksək davamlılığını təmin edən yeni qənaətlə leqirləşmiş volframsız alət poladlarının və onların effektiv üsullarla möhkəmləndirilməsi üsullarının işlənib hazırlanması və maşınqayırmada tətbiqi

Müxbir üzv seçilməsi

-   tarix

-   ixtisasın adı1989,

maşınqayırma
 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 301
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 252 
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı  
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 61 
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı


16

Əsas elmi nailiyyətləri Xüsusi dispers struktura malik qənaətlə leqirləşmiş volframsız alət poladlarının və onların termiki üsullarla möhkəmləndirilməsinin işlənib hazırlanması. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Poladların işlənib hazırlanmasında və möhkəmləndirilməsində yeni istiqamətlər (monoqrafiya rus və ingilis dilində)

2. Yeni volframsız alət poladlarının və onların termiki möhkəmləndirilməsi üsullarının sənayeyə tətbiqinin təcrübəsi ( monoqrafiya)

3. Materialşünaslıq (dərslik)

4. Leqirli alət poladlarının möhkəmləndirilməsində yeni yanaşma.

5. Leqirlənmənin Cr-Ti-Si poladlarına təsirinin tədqiqi

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü Azərbaycan Milli Yaradıcılıq Akademiyasının həqiqi üzvü  
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Politexnik Institutu 
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları SSRİ-nin “Şərəf Nişanı” ordeni, 1986 il.

“SSRİ ixtiraçısı” adı