Nemətova Məşədixanım Sədulla qızı

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., II Zabrat qəsəbəsi 
Təvəllüdü 05.01.1924 
Vəfat etdiyi tarix 26.12.2016
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Tarix elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı070002

Tarix

Şirvanın XIV-XVI əsrlər tarixinin öyrənilməsinə dair

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı070002

Tarix

Azərbaycanın epiqrafik abidələri

Müxbir üzv seçilməsi

 -        tarix

 -        ixtisasın adı2001,

tarix
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 12 monoqrafiya, 200-dən artıq elmi məqalə
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 51
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 51 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı8

Əsas elmi nailiyyətləri Epiqrafikanı bir fənn kimi respublikada yaratmışdır, bir sıra konseptual problemləri tədqiq edərək Azərbaycan tarixşünaslığını zənginləşdirmişdir. Bunlardan Azərbaycanın tarixi ərazisini müəyyənləşdirmiş (Qərbi Azərbaycan, Borçalı, Dərbənd),  Ermənistan Respublikasının Azərbaycanın tarixi torpaqlarında yarandığını sübuta yetirmişdi (Zəngəzurun Urud abidələri); Azərbaycan xalqının təşəkkülü, Azərbaycanda sufizm, müsəlman ruhanilərinin orta əsrlərdə Azərbaycanın sosial-siyasi və mədəni həyatında rolu və mövqeyi, toponimika, xəttatlıq, Şirvanşahlar dövlətinin inzibati-dövlət quruluşunu, bədii daşyonma məktəblərini müəyyənləşdirmişdir, bir sıra memarlıq abidələrinin tarixi və təyinatını dəqiqləşdirmişdir. Mis qablar üzərindəki kitabələri, Azərbaycanda pirləri geniş tədqiq etmişdir.
Elmi əsərlərinin adları 1. Şirvanın XIV-XVI əsrlər tarixinin öyrənilməsinə dair. Bakı, 1959

2. Azərbaycanın epiqrafik abidələri. Bakı, 1963

3. Əsrlərin daş yaddaşı.Bakı,1987.

4. Azərbaycanda pirlər. Bakı, 1992.

5. Мемориальные памятники Азербайджана.Баку,1981.

6. Корпус эпиграфических памятников Азербайджана. Т.I, Баку, 1991.

7. Корпус эпиграфических памятников Азербайджана. Т.II, Баку, 2001.

8. Корпус эпиграфических памятников Азербайджана. Т.III, Баку, 2001.

9. Корпус эпиграфических памятников Азербайджана. Т.IV, Баку, 2008.

10. Корпус эпиграфических памятников Азербайджана. Т.V, Баку, 2011.

11. Корпус эпиграфических памятников Азербайджана. Т.VI, Баку, 2011.

12. Azərbaycanda pirlər.Bakı, 2010.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  
Pedaqoji fəaliyyəti Uzun illər 1968-1977, 2005-2013-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetində epiqrafika fənnini tədris edib
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları "Şöhrət" ordeni - 2009
Sonuncu iş yeri və ünvanı AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H. Cavid pr., 31 
Sonuncu vəzifəsi Şöbə müdiri