Babayev İlyas Atababa oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Quba r-u, Xanaqax k. 
Təvəllüdü 23.03.1935 
Vəfat etdiyi tarix 27.12.2017
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi
Elmi dərəcəsi Tarix elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


5505.02 

Arxeologiya

Azərbaycanın antik və ilk orta əsrlər dövrü qliptika abidələri (Qədim Azərbaycanda qliptika tarixinin oçerkləri)

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


5505.02 

Arxeologiya

Qafqaz Albaniyasının şəhərləri. E.ə. IV- b.e. III əsrlərində

Müxbir üzv seçilməsi

-         tarix

-         ixtisasın adı


2007

arxeologiya
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-   beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

324

 

80

 

 

15
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı

 

13

Əsas elmi nailiyyətləri Qədim Azərbaycanda dövlətin, şəhərlərin yaranması. Azərbaycanın ən qədim möhürlərin və pullarının tədqiqi, beynəlxalq əlaqələri, şəhərlərin memarlığının tədqiqi, Azərbaycanda Midiya və Əhəmənilər dövrünə aid (e.ə.VII-IV əsrlər) arxeoloji abidələrin tədqiqi
Elmi əsərlərinin adları Города Кавказской Албании в IV в. до н.э – III в. н.э. 
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

1997-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin nəşr etdiyi “Tarix və onun problemləri” jurnalının redaksiya heyətinin üzvü

2001-2010-cu illərdə İNTAS (Brüssel) təşkilatının qrantların qiymətləndirilməsi eksperti

2001-2010 AAK ekspert şurasının üzvü 

2011-2012 AAK ekspert şurasının sədri

2009-cü ildən Azər. Ens. Redaksiya heyətinin üzvü

2014-cü ildən Respublika Elmi tədqiqatların təşkili və əlaqələndirilməsi şurası tarix üzrə problem şurasının üzvü

2016-cı ildən Rusiya Elmlər Akademiyasının Arxeologiya İnstitutunun buraxdığı “Проблемы истории, филологии, культуры ” beynəlxalq jurnalının redaksiya heyətinin üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti 35 il universitetlərdə dərs demişdir, 12 il kafedra müdiri, Orta və ali məktəb dərsliklərinin müəllifi
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları Qəbələdə aparılan arxeoloji tədqiqatlara görə Azərbaycan Respublikasının Turizm və Mədəniyyət Nazirliyinin mükafatı  
Snuncu iş yeri və ünvanı AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutuAZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr. 115 
Sonuncu vəzifəsi Antik dövr arxeologiyası şöbəsinin müdiri