Qədirzadə Hacı Qadir İbrahim oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan MR, Babək rayonu, Cəhri kəndi
Təvəllüdü 20.05.1948 
Vəfat etdiyi tarix 08.03.2018
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Naxçıvan filialı 
Elmi dərəcəsi Tarix elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD)

dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı07.00.07 

Etnoqrafiya

Azərbaycanlılarda müasir ailə (Naxçıvan MSSR kənd rayonlarının materialları əsasında) 
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

    -  ixtisas şifri

    -  ixtisasın adı

    -  mövzunun adı

 Etnoqrafiya, etnologiya, antropologiya

Ailə və məişətlə bağlı adətlər, inamlar, etnogenetik əlaqələr (Naxçıvan materialları əsasında tarixi-etnoqrafik araşdırma)
Müxbir üzv seçilməsi

- tarix

- ixtisasın adı


2007

etnoqrafiya

Çapdan çıxmış elmi

əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi

əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda

referatlaşdırılan və

indeksləşdirilən

jurnallarda çap olunan

məqalələrin sayı

186 elmi əsər, 18 kitab,  98 elmi-kütləvi məqalə

 

 

 

65 elmi əsər, 1 kitab
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

-  elmlər doktorlarının sayıƏsas elmi nailiyyətləri Azərbaycan türklərinin etnik tarixi, etnogenetik əlaqələri, qədim inamlar sistemi, Dünya Tufanı və Nuh peyğəmbər, Türk Ata məsələsi, Dörd çay nəzəriyyəsi və s. bu kimi problemlər yeni baxışlar əsasında tədqiq olunmuşdur.
Elmi əsərlərinin adları

1. Əshabi Kəhf: Müqəddəslik, tarixilik və inancların genezisi. Bakı: 2002

2. Ailə və məişətlə bağlı adətlər, inamlar, etnogenetik əlaqələr. Bakı: 2003

3. Adətlər, inanclar və türklərin soy kütüyü məsələsi. Ankara: 2005

4. Həzrəti insan. Bakı: 2005

5. Cəhriçay vadisi. Naxçıvan, 2007

6. Nuh peyğəmbər, Dünya Tufanı və Naxçıvan, Naxçıvan 2008

7. Türkün müalicəsi türkəçarə. Naxçıvan, 2010

8. Naxçıvan: Nuh baba və Türk atadan gələn yol. Naxçıvan, 2011

9.Milli-mənəvi dəyərlərimiz. Naxçıvan, 2012

10. Milli mətbəx və qonaqpərvərlik. Naxçıvan, 2012.

11. Tanrıçılıq və əbədi həyat məsələsi. Naxçıvan, 2013

12. Naxçıvan tarixi, 3 cilddə, I cild. Naxçıvan, 2013, həmmüəllif.

13. Qədim Ordubad. Naxçıvan, 2014, həmmüəllif.

14. Muxtariyyət dövründə Naxçıvanda kənd ailəsi (I kitab, 1924-1984). Naxçıvan, 2015.

15. Dünya və İnsan: başlanğıcın sonu, sonun başlanğıcı. Naxçıvan, 2016.

16.Kitabi-Dədə Qorqud və Naxçıvan : qarşılaşdırmalı etnoqrafik motivlər. 2016. nəşrdə.
Bunlarla yanaşı  “Naxçıvan Ensiklopediyası” 2 ciliddə, Naxşıvan, 2005, “Naxçıvan Abidələri Ensiklopediyası”, Naxçıvan, 2008, “Naxçıvan  Tarixi Atlası”, Naxçıvan, 2010, kitablarının əsas müəlliflərindən biri.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 1. AMEA Naxçıvan Bölməsi Rəyasət Heyətinin üzvü
2. Naxçıvan Bölməsində fəaliyyət göstərən müdafiə şurasının üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti 1997-ci ildən NDU-da müəllim
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları 2009 - Tərəqqi medalı