Hacıyev Tofiq İsmayıl oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Cəbrayıl rayonu, Soltanlı kəndi 
Təvəllüdü 01.05.1936 
Vəfat etdiyi tarix 27.11.2015
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Filologiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

     -  ixtisas şifri

     -  ixtisasın adı

     -  mövzunun adı


5706.01

Azərbaycan dili

Dialektologiya. Azərbaycan dilinin Cəbrayıl şivəsi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

     -  ixtisas şifri

     -  ixtisasın adı

     -  mövzunun adı


5706.01

Azərbaycan dili

Dil tarixi. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbi dili
Müxbir üzv seçilməsi

     -   tarix

     -  ixtisasın adı 

2001,

dilçilik 

Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

2014

dilçilik 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-   Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-   Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
553

 

38

 

1  

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

       -   fəlsəfə doktorlarının sayı

       -   elmlər doktorlarının sayı 

21

9

Əsas elmi nailiyyətləri “Azərbaycan ədəbi dili tarixinin dövrləşdirilməsi”

“Funksional üslubların tarixi müəyyənləşdirməsi- nin tədqiqi” 

Elmi əsərlərinin adları 1. “Molla Nəsrəddin”in dili və üslubu. B. Yazıçı, 1983

2. Dədə Qorqud: dilimiz, düşüncəmiz. B.Yeni nəşrlər evi, 1999

3. Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi. I, II c. B. “Elm” 1912

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü Türkiyə Cümhuriyyəti Atatürk Dil Qurumunun şərəf üyəsi
Pedaqoji fəaliyyəti BDU-nun Türkologiya kafedrasının professoru
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları 1. Azərbaycan Respublikasının “Şöhrət” ordeni

2. Azərbaycan Respublikasının əməkdar elm xadimi

3. Türk Cümhuriyyətini “Liyanat” elm xadimi ordeni

4. Beynəlxalq Elm, Təhsil və Mədəniyyət Əlaqələri Assosiasiyasının I dərəcəli diplomu