Axundov Ağamusa Ağası oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Kürdəmir şəhəri
Təvəllüdü 02.02.1932
Vəfat etdiyi tarix 05.09.2015
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, filologiya fakültəsi, Azərbaycan Dillər Universiteti, ingilis dili 
Elmi dərəcəsi Filologiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

5706.01

Azərbaycan dili

“Felin zaman kateqoriyası (Azərbaycan dili materialları əsasında)”

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


5710.01

Türk dilləri

“Azərbaycan dilinin fonemlər sistemi (fizioloji, akustik, statistik, fonoloji tədqiqat təcrübəsi)

Müxbir üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

2001

Dilçilik 
Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

2007

Dilçilik
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 500 
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 300
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı  
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı


28

10
Əsas elmi nailiyyətləri Dilçiliyin fonetika sahəsində fundamental əsərləri var: "Azərbaycan dilinin fonemlər sistemi (fiziolo-ji, akustik, statistik, fonoloji tədqiqat)" və b. əsər-lərində Azərbaycan dili fonetik sisteminin elmi təhlili verilib. Türkoloji dilçilikdə sintaqmatik fonetikaya həsr edilmiş ilk mükəmməl tədqiqatın müəllifidir. Türk dillərində sıra kateqoriyasının mövcudluğunu əsaslandırmışdır. Türk dillərinin məntiqi tipinin yaradılması ideyası da ona mən-subdur. Şeir vəzninin yazıldığı dilin fonetik quruluşundan asılığını sübut etmişdir.
Elmi əsərlərinin adları 1. Felin zamanları. Bakı: ADU-nun nəşriyyatı, 1961, 138 səh.

2. Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin fonetikası. Bakı: ADU-nun nəşriyyatı, 1963, 25 səh.

3. Müasir Azərbaycan dilinin fonetikasından mühazirələr. Bakı: ADU-nun nəşriyyatı, 1969, 56 səh.

4. Dil və üslüb məsələləri. Bakı: Gənclik, 1970, 103 səh.

5. Azərbaycan dilinin fonemlər sistemi. Bakı: Maarif, 1973, 302 səh.

6. Azərbaycan dilinin tarixi fonetikası. Bakı: ADU-nun nəşriyyatı, 1973, 110 səh.

7. Ümumi dilçilik (dilçiliyin tarixi, nəzəriyyəsi və metodları). Bakı: Maarif, 1979, 254 səh.

8. Riyazi dilçilik. Bakı: ADU-nun nəşriyyatı, 1979, 18 səh.

9. Şer sənəti və dil. Bakı: Yazıçı, 1980, 159 səh.

10. Azərbaycan dilinin fonetikası. Bakı: Maarif, 1983, 388 səh.

11. Torpağın köksündə tarixin izləri. Bakı: Gənclik, 1983, 135 səh.

12. Dilin estetikası. Bakı: Yazıçı, 1985, 223 səh.

13. Ümumi dilçilik (dilçiliyin tarixi, nəzəriyyəsi və metodları). Bakı: Maarif, 1988, 260 səh.

14. Dil və mədəniyyət. Bakı: Yazıçı, 1992, 190 səh.

15. Dil və ədəbiyyat (iki cilddə). I cild. Bakı: Gənclik, 2003, 658 səh.

16. Dil və ədəbiyyat (iki cilddə). II cild. Bakı: Gənclik, 2003, 436 səh.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 1. AMEA-nın həqiqi üzvü

2. Azərbaycan Respublikası Dillərin işlənməsı və inkişaf qanunauyğunluqları əlaqələndirmə Şurasının sədri,

3. ASE-nin Məsləhətçilər Şurasının,

4. Gürcüstan EA-nın Dilçilik İnstitutunun və BDU-nun doktorluq dərəcəsi verən ixtisaslaşmış müdafiə şuralarının,

5. XMA-nın Azərbaycan bölməsi komitəsinin,

6. "Sovetskaya tyürkologiya", "Ulduz" və "Azərbaycan" jurnallarının redaksiya heyətlərinin üzvü

7. Azərbaycan Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyətinin üzvü (2003-cü ildən)

Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti, dekan (1967-1974, 1980-1990), kafedra müdiri (1981-1990, 1999-cu ildən 2009-cu ilədək), müəllim, dosent, professor (1958-1996)
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları 1. Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət Heyətinin Fəxri fərmanı

2. “Rəşadətli əməyə görə” V.İ.Leninin anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə yubiley medalı (1970)

3. Xalqlar dostluğu sahəsində mühüm xidmətləri- nə görə ABŞ-ın "Frendşip fors" ("Dostluq qüvvəsi") ictimai təşkilatının fəxri fərmanı (1987),

4. ABŞ-ın Nyu-Orlean şəhərinin fəxri xarici vətəndaşı,

5. Luiziana ştatının paytaxtı Baton Rujun şəhər şurasının fəxri üzvü (1987)

6. Əməkdar Elm Xadimi (1990)

7. "Şöhrət" ordeni (2000)