Nadirov Asəf Abbasqulu oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan Muxtar Respublikası, Şərur rayonu, Çəlilkənd kəndi 
Təvəllüdü 13.03.1929
Vəfat etdiyi tarix 14.03.2014
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, iqtisadçı-coğraf
Elmi dərəcəsi İqtisad elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

 

Regionların inkişafı və məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsi
Müxbir üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

1981,

iqtisadiyyat
Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı


1989,
iqtisadiyyat
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 800
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 21
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı  
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı


50

5

Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycan iqtisadiyyatının hərtərəfli kompleks inkişafının zəruriliyinin əsaslandırılması, onun gerçəkləşdirilməsinin böyük imkanlarının düzgün qiymətləndirilməsi, məhsuldar qüvvələrin ölkədə yüksək artımının əsas istiqamətlərinin müəyyən edilməsi, ölkənin iqtisadi inkişafı ilə onun mükəmməl və təkmil ərazi nisbətlərinin təşəkkülünün qarşılıqlı əlaqəsinin müəyyən edilməsi, iqtisadiyyatın inkişafının, o cümlədən onun ərazi üzrə səmərəli yerləşdirilməsinin nəzəri və metodoloji problemləri, iqtisadiyyatın bütün aparıcı sahələrin və regionlarda istehsalın inkişafı sahəsində dərin tədqiqatlar aparır.
Elmi əsərlərinin adları Naxçıvan MSSR (iqtisadi-coğrafi oçerk). Bakı, "Elm", 1959, 9,2 ç.v.

Вопросы экономического развития городов Азербайджана. Bakı, "Elm", 1965, 9,0 ç.v

Азербайджан. Москва, "Мысль",1970, 22 ç.v.

Azərbaycanda sənayenin səmərəli yerləşdirilməsinin iqtisadi problemləri, Bakı, "Elm", 1976, 16 ç.v.

Economic reforms in Azerbaijan. Bonn, 2000, 5 ç.v.

Экономика Советского Азербайджана на современном этапе. Баку, "Элм", 1980, 27 п.л

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universitetinin professoru 
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları "Əmək rəşadətinə görə" medalı - 1970;

Azərbaycan LKGİ MK-nin Fəxri Fərmanları - 1973, 1977, 1981;

SSRİ EA RH-nin Fəxri Fərmanı - 1974;

Həmkarlar İttifaqının MK tərəfindən verilən Fəxri Fərmanlar - 1975, 1978;

Azərbaycan SSR Ali Soveti RH-nın Fəxri Fərmanı - 1976;

"SSRİ Mülkü Müdafiə əlaçısı" döş nışanı - 1976"

Sovet Sülh Fondu İdarə Heyətinin Fəxri Fərmanı - 1985;

SSRİ Ali Soveti RH-nin "Xalqlar dostluğu" ordeni - 1986;

"Əmək veteranı" medalı - 1987;

Sovet Sülh Fondu idarə heyətinin Fəxri medalı - 1988;

Azərbaycan Respublikasının "Şöhrət" ordeni - 2004,

Y.Məmmədəliyev mükafatı laureatı,

"Əməkdar Elm Xadimi"