Sadıxov Kamil İsmayıl oğlu

Anadan olduğu yer Rusiya Federasiyası, Şimali Osetiya Muxtar Respublikası, Orcenikidze şəhəri   
Təvəllüdü 27.02.1927 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, kimya fakültəsi
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


2314.01

neft kimyası

Avtotraktor yağları üçün aşqarların sintezi, tədqiqi və tətbiqi 

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

2314.01

neft kimyası

Avtotraktor yağları üçün yuyucu və oksidləşməyə qarşı aşqarların sintezi, texnologiyaların işlənməsi və sənayedə tətbiqi sahəsində tədqiqatların aparılması
Müxbir üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı


1980

neft kimyası
 
Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı


2001

kimya
 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 415 
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 175 
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı  
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 100 müəlliflik şəhadətnaməsi, 11 patent 
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı


19

Əsas elmi nailiyyətləri Neft kimyası elminin bir sıra fundamental nəzəri və mühüm praktiki məsələləri həll edilmiş - effektli sulfonat aşqarlarının alınmasında  xammalın seçilməsinin nəzəri əsasları hazırlanmış, bu aşqarların kimyəvi quruluşu ilə effektivlikləri arasında qanunauyğunluq müəyyənləşdirilmiş, motor yağlarına və yağlayıcı - soyuducu mayelərə bir sıra effektli aşqarlar sintez edilmiş və sənayedə tətbiq  edilmişdir. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Сульфонатные присдаки к смазочным маслам. Баку, изд. " Элм ", 1982

2. Смазочно - охлаждающие жидкости для алмазно-образивной обработки металлов. Баку, изд."Элм", 1978

3. Синтез функционально-замещенных 2-тиофентиола ЖОрХ, 1983, М., т 19, с. 1747-1750

4. Нефтяные и синтетические сульфонатные присадки к моторным маслам. Баку - “Элм” -2006

5. Сборник научных трудов. Баку – 2006

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü Nyu-York Akademiyasının həqiqi üzvü 
Pedaqoji fəaliyyəti Dövlət buraxılış imtahan komissiyasının sədri: 1976-78- ci illər BDU-da, 1998-ci il Neft Akademiyasında 
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları Azərbaycan SSR Dövlət mükafatı laureatı - 1970;
Leninin anadan olmasının 100 illiyi ilə əlaqədar "Sərəfli əməyə görə" medalı - 1970;
SSRİ XTNS-nin qızıl və bürünc medalları - 1971, 1977, 1978;
"SSRİ ixtiraçısı" medalı - 1978;
"Şərəf nişanı" ordeni - 1986;
"Əmək veteranı" medalı -1986;
Azərbaycan Respublikasının "Şöhrət" ordeni - 2004.