Əliyeva Rəfiqə Əlirza qızı

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan MR, Naxçıvan şəhəri 
Təvəllüdü 20.09.1932 
Vəfat etdiyi tarix 06.05.2017
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


23.01.01

Analitik kimya

Germaniumun bəzi üzvi reagententlərlə əmələ gətirdiyi birləşmələrin spektrofotometrik tətqiqi, onun fotometrik metodla təyini 

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


23.01.01

Analitik kimya

“d- və f- elementlərinin  və germaniumun tərkibində N-,S-,O-olan  müxtəlif liqandlı kompleksləri və onların analitik tətbiqi”
Müxbir üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı


2007

analitik kimya
 
Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı


2014

kimya
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 500
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 220
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 50 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 20
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı23
2
Əsas elmi nailiyyətləri Bir çox metalların təyini və qatılaşdırılması ücün metodikaları işləmiş, yüksək ekspresliyi və iqdisadi səmərəliyi ilə fərqlənən bu metodikalar sənaye obyektlərində tətbiq olunması təklif olunmuşdur.
Elmi əsərlərinin adları 1.Diaquabis (N,N-diethylpyridine-3-carboxamide-kN1 ) bis{4-[2-(2,4-dioxopentan-3-ylidene)hydrazine-1-yl]benzoate-k O}-copper (II). Acta Cryst.(2012). E68, m127

2.Preconcentration of germanium (IV) on chelating sorbent and its spectrophotometric determination with bis(2,3,4-trihydroxyphenylazo)benzidine in the presence of heterocyclic amines. American Journal of Analytical Chemistry, 2012,3(12) , 157-164

3.Thermodynamics of Dissociation of ortho -Hydroxyphenylhydrazo-β-diketones and of their Complexation with Copper(II) in Aqueous-ethanol Solutions. Journal of Solution Chemistry, 2012, 41(3), 491-502. DOI 10.1007/s10953-012-9816-5

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 1.AMEA-nın müxbir üzvü

2.Nyu-York EA-nın fəxri üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti 60
Digər fəaliyyəti 1. BDU-nun Böyük Elmi Şurasının üzvü

2. BDU nəzdində D 02.011 Dissertasiya Şurasının həmsədri 

Təltif və mükafatları 1. Əməkdar Elm xadimi

2. ”Şöhrət” ordeni

3. Y.Məmmədəliyev mükafati 
Sonuncu iş yeri və ünvanı Bakı Dövlət Universiteti, Bakı ş., AZ1148, Akademik Zahid Xəlilov küçəsi  23
Sonuncu vəzifəsi Kimya fakültəsinin Analitik kimya kafedrasında  professor, Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsinin  Ekoloji kimya kafedrasının “Ekoloji kimya və ətraf mühitin mühafizəsi” Elmi-Tədqiqat laboratoriyasının müdiri