Talibzadə Kamal Abdulla Şaiq oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri   
Təvəllüdü 14.08.1923 
Vəfat etdiyi tarix 20.01.2006  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, filoloq, ədəbiyyatşünas 
Elmi dərəcəsi Filologiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


10.01.03; 10.01.08; 10.01.09

Filologiya, ədəbiyyat nəzəriyyəsi, folklo

Müxbir üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

 

1980

ədəbiyyatşünaslıq

 

Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

 

1989

ədəbiyyatşünaslıq

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 830, 75 monoqrafiya 
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 30 
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı  
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı


25

16

Əsas elmi nailiyyətləri Elmi fəaliyyətə 1942-ci ildən başlamışam. Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında ədəbi tənqid tarixi fənninin əsasını qoymuşam. Dünyaya yayılmış onlarla kitabın və müxtəlif dillərdə məqalələrim mənə alim şöhrəti qazandırmışdır. Mənim Azərbaycan ədəbi tarixinə aid bir-birinin ardınca nəşr etdirdiyim kitab və məqalələrim milli ədəbiyyatşünaslıqda yeni müstəqil bir elmi istiqamətin yaranmasına səbəb olmuşdur. Mənim Azərbaycanda, eləcə də türk dilli ölkələrdə onlarla şagirdlərim, yetirmələrim vardır. Bunu təstiq edən sənədlər, məktublar, məqalələr, alim rəyləri vardır. Akademik Rəhim Müsülmanqulov, prof. Tursunbek Kakişev, prof. Əhməd Cəfəroğlu, Hacı Həmzətov, İ.Z.Nurullin, Ə.Xalitov, S.M.Xaybullayev kimi onlarla xarici alim, akademik, professor mənim haqqımda rəy söyləmişlər. Xaricdə keçirilən simpoziumlarda iştirak etmiş, elmi məruzələrlə çıxışda bulunmuşam. 
Elmi əsərlərinin adları
  1. "Abbas Səhhət", Bakı, 1955, 194 səh.
  2. "XX əsr Azərbaycan ədəbi tənqidi, (1905 - 1917-cı illər)", Bakı, 1966, 540 səh.
  3. "Ədəbi isr və varislər", Bakı, 1974, 314 səh.
  4. "Azərbaycan ədəbi tənqidinin tarixi (1800 - 1920-ci illər)", Bakı, 1984, 340 səh.
  5. "Seçilmiş əsərlər", iki cilddə: 1-ci cild, Bakı, 1991, 398 səh.; 2-ci cild, Bakı, 1994, 432 səh.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü Türkiyədə fəaliyyət göstərən "Türk Dünyası Araşdırmaları Vaqfi" ndə etdiyim məruzə fərqləndirildiyi üçün mənə üzvlük Səhadətnaməsi təqdim edilmişdir - 1990-cı il. 
Pedaqoji fəaliyyəti
  1. Bakı Dövlət Universiteti. 1952-1958
  2. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu - professor. 1986
  3. Ali İctimai - Siyasi Kollec. 1995
  4. "Təfəkkür" Universiteti - elmi müşavir. 1998
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları "Sərəfli əməyə görə" yubiley medalı - 1970;
Azərbaycan SSR Əməkdar elm xadimi - 1982;
Azərbaycan SSR 
Dövlət mükafatı laureatı - 1986;
"Əmək veteranı" medalı - 1987;
Azərbaycan EA-nın Fəxri Fərmanı - 1993;

"Şöhrət" ordeni - 1998;
Azərbaycan Jurnalistlər İttifaqı tərəfindən verilmiş "Qızıl qələm" mükafatı - 1998.