İbrahimov İsmayıl Əli oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan Muxtar Respublikası,  Ordubad şəhəri    
Təvəllüdü 31.12.1915 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Sənaye İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

İstehsal proseslərinin avtomatlaşdırılması 
Müxbir üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı


1968

İstehsal Proseslərinin Avtomatlaşdırılması
 
Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı


1980 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 143 
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 10 
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı  
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı


10

Əsas elmi nailiyyətləri Fasiləsiz işləyən texnoloji proseslərin və istehsalatların riyazi modelləşdirilməsi və optimal idarə edilməsinin metodoloji əsasları yaradılmışdır.

Neft emalı istehsalatının optimallaşdırılması məsələlərini faktiki olaraq reallaşdırmaqdan ötrü modellərin struktur və funksional xüsusiyyətlərini nəzərə alan səmərəli hesablama üsulları qurulmuşdur.

İnformasiya qıtlığı şəraitində iritonnajlı etilen istehsalının riyazi modelləri, optimal və operativ idarə edilməsi üsulları təklif olunmuşdur. Determinik və qeyri-səlis şəraitdə işləyən qeyri-stasionar reaktor kompleksinin operativ planlaşdırılmasının və optimal idarə edilməsinin riyazi modellər kompleksi işlənib hazırlanmışdır.

1983-cü ildə İ.Ə.İbrahimov bir qrup alim və mütəxəssislə birlikdə istehsalatın səmərəliliyini yüksəltmək üçün idarəetmə və informasiya sistemlərinin hazırlanması və tətbiqi adlı işinə görə elm və texnika sahəsində SSRİ Dövlət mükafatına layiq görülmüşdür.

Elmi əsərlərinin adları 1. Приборы автоматического контроля и регулирования химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Баку, 1959

2. Основы теории автоматического регулирования и автоматизации производственных процессов. Баку, 1972

3. Элементы и системы пневмоавтоматики. Москва, 1975

4. Основы теории автоматического регулирования и автоматизации производственных процессов (на Азерб.). Баку, 1972

5. Методы и модели планирования нефтеперерабатывающих производств в условиях неполной информации. Санкт-Петербург, 1987

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  
Pedaqoji fəaliyyəti 1946-1997 Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası (Azərbaycan Sənaye İnstitutu, Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu) baş laborant, baş müəllim, dosent, kafedra müdiri-professor, rektor (1960-1970,1978-1988) 
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları "I dərəcəli Vətən Müharibəsi Ordeni" - 1945;
2 dəfə 
"II dərəcəli Vətən Müharibəsi Ordeni" - 1943, 1945;
"Qafqazın müdafiəsinə görə" medal - 1945;
"Fədakarlığa görə" medal - 1945;
SSRİ "Fəxri neftçisi" - 1978;
"Oktyabr İnqilabı Ordeni" - 1971;
Əməkdar Elm Xadimi - 1981;
SSRİ Dövlət Mükafatı laureatı - 1982;
2 dəfə Lenin Ordeni - 1980, 1985;
3 dəfə "Qırmızı Əmək Bayrağı" ordeni - 1965, 1975, 1983;
"Sosialist Əməyi Qəhrəmanı" - 1986;
Azərbaycan SSR Ali Soveti RH-ın 4 dəfə Fəxri Fərmanı - 1960, 1973, 1978;
"Krımın azad olunmasının 50 illiyi münasibəti ilə" medal - 1999;
"Sankt-Peterburqun 300 
illiyi münasibəti ilə" medal - 2003;
Beynəlxalq Uşaq Assosiasiya Fondunun laureatı;
Almaniyanın "Vətən qarşısındakı xidmətlərinə görə" ordeni;
SSRİ Ali Təhsil Nazirliyinin Mükafatı laureatı;
SSRİ Ali Təhsil Nazirliyinin Fəxri Fərmanı - 1983;
SSRİ Qaz Sənayesinin Fəxri işçisi.