2019-cu il

1. Əliyev  Rəşid  Əvəzağa  oğlu  - riyaziyyat elmləri doktoru, AMEA Riyaziyyat  və Mexanika İnstitutunun baş elmi işçisi
2. Hacıbəyov  Mübariz  Qafarşah  oğlu  - riyaziyyat elmlər doktoru, Milli Aviasiya Akademiyasının Ali riyaziyyat kafedrasının dosenti
3. Rzayev Rövnəq Mirzə oğlu  - fizika üzrə elmlər doktoru, Dövlət İqtisad  Universitetinin Fizika və kimya kafedrasının müdiri
4. Məmmədov İbrahim Qərib oğlu  - kimya üzrə elmlər doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Neft kimyası və kimya texnologiyası kafrdrasının professoru
5. Rəhimov Rəvan Abdullətif oğlu  - kimya üzrə elmlər doktoru, AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun  aparıcı elmi işçisi
6. Babayev Qulam Rüstəm oğlu  - Yer elmləri üzrə elmlər doktoru, AMEA Geologiya  və Geofizika İnstitutunun  Seysmologiya və seysmik təhlükə şəbəsinin müdiri
7. Baxşəliyeva Könül Fərrux qızı - biologiya üzrə elmlər doktoru,  AMEA Mikrobiologiya İnstitutunun  Mikrobioloji biotexnologiya laboratoriyasının müdiri
8. Yusif-zadə Kənan Rafael oğlu  - tibb elmləri doktoru, Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin  Hərbi Hospitalının  cərrahı
9. Şərifova Salidə Şəmməd qızı  - filologiya elmləri doktoru, AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Müstəqillik dövrü  Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsinin baş elmi işçisi
10. Əliyeva Sevinc Novruz qızı  - filologiya üzrə elmlər doktoru, AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Monitorinq şöbəsinin müdiri
11. Orucova Səhər Hidayət qızı  - filologiya elmləri doktoru,  Bakı Dövlət Universitetinin Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı kafedrasının müdiri
12. Paşayeva Qənirə Ələsgər qızı  - Siyasi elmlər doktoru, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı
13. Qənbərov  Fuad  Əlinağı oğlu  - iqtisad üzrə elmlər doktoru, AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun  Qloballaşma və beynəlxalq  iqtisadi münasibətlər şöbəsinin müdiri