Texnoloji şöbə

Tel. (+994 12) 4975964  
Faks  
Elektron poçtu sdeo@azdata.net 
Struktur bölmənin rəhbəri Əliyev İsmayıl Süleyman  oğlu 
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Toxuculuq, xalçaçılıq və yeyinti sənayesində istifadə edilən bitki mənşəli təbii boyaq maddələrinin alınma texnologiyasının işlənməsi, mikroyosunlardan bioyanacaqların alınma texnologiyasının işlənməsi 
Əsas elmi nəticələri Bitki xammalından təbii boyaların çıxarılma prosesinin tədqiqi; texnologiyanın işlənməsi