Qərbi Avropa ədəbiyyatı şöbəsi

Tel. (+994 12) 5103516 
Faks  
Elektron poçtu farida_suleymanova@rambler.ru 
Struktur bölmənin rəhbəri Süleymanova Fəridə Ələkbər qızı 
İşçilərin ümumi sayı 8
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  АМЕА  Еlmi-tədqiqat  müəssisələrində  aparılan tədqiqatların  istiqamətlərinə  müvafiq Qərbi Avropa dillərində  xarici   ölkələrdə   və  Azərbaycanda   nəşr     edilmiş çap və elektron elmi  nəşrlərlə, azərbaycanşünaslığa dair ədəbiyyatla komplektləşdirilməsi, elmi kataloqlaşdırılması; informasiya-axtarış aparatının təşkili və  aparılması: ənənəvi və elektron  kataloqun formalaşdırılması;  Qərbi  Avropa  dövlətləri ilə beynəlxalq kitab  mübadiləsinin təşkili və aparılması. 
Əsas elmi nəticələri

АМЕА  Еlmi-tədqiqat müəssisələrində  aparılan araşdırmalara, alim və mütəxəssislərin informasiya tələbatlarına  uyğun  Qərbi  Avropa  dillərində  tarixi,  elmi əhəmiyyətli, nadir  və qiymətli nəşrlərlə fondun zənginləşdirilməsi.

Qərbi Avropa dillərində ədəbiyyatın elektron kataloqun yaradılması.