Fondun təşkili, mühafizəsi və istifadəsi şöbəsi

Tel. (+994 12) 5372396  
Faks (+994 12) 5103516  
Elektron poçtu biblio_az@yahoo.com 
Struktur bölmənin rəhbəri Dadaşova Firəngiz Ağaəli qızı 
İşçilərin ümumi sayı 13 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Elmi fondların formalaşdırılması və mühafizəsinin təşkili; oxucu tələbatlarının ödənilməsi; elmi fondların tədqiqi.
Əsas elmi nəticələri Sənəd fondların tədqiqi nəticəsində onların AMEA  ETM-lərində aparılan elmi araşdırmalara, alim və mütəxəssislərin informasiya tələbatına uyğunluğu.