Biblioqrafiya şöbəsi

Tel.  
Faks (+994 12) 5103516  
Elektron poçtu biblio_az@yahoo.com 
Struktur bölmənin rəhbəri Eleonora Musa qızı Zeynalova 
İşçilərin ümumi sayı 10 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Uçot-qeyd, mövzu və  “Azərbaycanın elm və mədəniyyət xadimləri”  seriyasından şəxsi  biblioqrafik göstəricilərin hazırlanması. 
Əsas elmi nəticələri “Azərbaycanda neft”, “Azərbaycanda müdafiə  olunmuş dissertasiyalar”, “Müstəqilliyə  gedən  yol: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti”, “Azərbaycan folkloru”, “Azərbaycanın repressiya  olunmuş  alimləri”, “Azərbaycan xarici mətbuatda”  və b. biblioqrafik göstəricilərin nəşr edilməsi.