Sənədlərin konservasiyası, bərpası və surətçıxarma şöbəsi

Tel. (+994 12) 5372396  
Faks (+994 12) 5103516  
Elektron poçtu biblio_az@yahoo.com 
Struktur bölmənin rəhbəri

Yolçuyev Bəymalı Fərzalı oğlu

İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Nadir və qiymətli nəşrlərin konservasiyası, sənədlərin bərpası, surətlərinin  çıxarılması. 
Əsas elmi nəticələri

Nadir və xüsusi  əhəmiyyətli  elmi  nəşrlərin  bərpası  və konservasiyas

ı.