İnformasiya Texnologiyalarının hazırlanması və tətbiqi şöbəsi

Tel. (+994 12) 5397367 (3030) 
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri  
İşçilərin ümumi sayı 20 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Kitabxana və xidmət, həmçinin daxili idarəetmə proseslərinin avtomatlaşması sahəsində zəruri olan müasir texnologiyaların, proqram təminatlarının hazırlanması və ya mövcud texnologiyaların və proqram təminatlarının tətbiqi və fəaliyyətinə nəzarət 
Əsas elmi nəticələri