Elmi İntellektual Bazanın idarə edilməsi bölməsi

Tel.  
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri  
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Elmi tədqiqat mərkəzləri, universitetlər, akademik tədqiqat institurları və s. elm qurumlarında mövcud olan fiziki və elektron elmi materialların bir bazada cəmləşməsini və istifadəyə verilməsini təmin etmək
Əsas elmi nəticələri